Zaštita od zračenja pri višeslojnoj kompjutoriziranoj tomografiji

U dvorani “Fališevac” Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu,, 29.05.2019. u 13 sati, u organizaciji Zavoda za radiologiju i ultrazvuk, održati će se stručno predavanje s naslovom: Zaštita od zračenja pri višeslojnoj kompjutoriziranoj tomografiji. Pozvani predavač je doc. prim. dr. sc. Jelena Popić, dr. med. spec. radiologije, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju  Kliničke bolnice Merkur u Zagrebu.


Ukupno očekivano trajanje predavanja i rasprave je 45 minuta.
Prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore slušatelj dobiva 3 boda, a predavač 4 boda za sudjelovanje na predavanju.
Nema kotizacije za sudionike.

OBJAVLJENO: 14/04/2019