POVIJEST

Njemački fizičar i prvi nobelovac za fiziku (1901) W.C.RÖNTGEN otkrio je X-zrake (1895) i tako začeo novu struku/znanost – rentgenologiju/radiologiju. Praktična primjena ovog pronalaska na našim prostorima počela je ubrzo nakon pronalaska nabavom prvog rentgenskog uređaja u Rijeci (1897). U početku nije bilo stručno educiranog kadra pa se rentgenologijom bavio svatko, a pretežito kirurzi i internisti.

Današnje HRVATSKO DRUŠTVO RADIOLOGA (HDR) – Croatian Society of Radiology (CSR) je jedno od preko 120 stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora. Osnovano je kao Društvo za rentgenologiju (1928), mijenja naziv u Sekcija za radiologiju, elektrofiziologiju i balneologiju (1935), Sekcija za radiologiju i nuklearnu medicinu(1945) te Sekcija za radiologiju (1984).

Osamostaljenjem Hrvatske (1991) i raskidom veza sa Savezom lekarskih društava Jugoslavije dotadašnji Zbor liječnika Hrvatske (ZLH) – vraća svoj prvotni naziv uHrvatski liječnički zbor (HLZ) – Croatian Medical Association (CroMA)te ispunjava uvjete za izravno učlanjenje u World Medical Association – WMA (1992). Time i dotadašnja Sekcija za radiologiju dobiva pravo promjene  naziva u HRVATSKO DRUŠTVO RADIOLOGA (1992) nakon čega dolazi i do raskida veza s Udruženjem za radiologiju i nuklearnu medicinu Jugoslavije te time  ujedno zaovoljava uvjete za izravno učlanjenje u European Association of Radiology – EAR (1993) i International Society of Radiology – ISR (1994).

Prema Statutu HLZ-a i Pravilniku o radu HDR-a  Zbor i Društvo vode brigu o unapređenju  zaštite zdravlja naroda, stručnog i znanstvenog rada, njegovanju liječničke etike, zaštiti staleških interesa, razvijanju suradnje sa znanstvenim i stručnim institucijama, predlažu mjere za unapređenje organizacije rada i dr.

HDR tradicionalno već desetljećima, treću srijedu u mjesecu, organizira godišnje devet do deset stručnih sastanaka.Povremeno su se nekad takvi sastanci održavali i izvan Zagreba (Bjelovar, Sisak,  Karlovac, Varaždin, Krapinske toplice, Pula, Osijek)

Od 13 radioloških sastanaka/kongresa u tadašnjim Jugoslavijama radiolozi Hrvatske bili su domaćini/organizatori Prvog jugoslovenskog radiološkog sastanka  (Split 1930), Drugog  naučnog sastanka radiologa FNRJ (Zagreb 1953) i VIII. kongresa radiologa Jugoslavije (Pula 1968). Na svim tim događanjima radiolozi iz Hrvatske popunjavali su programe sa cca 25% predavanja. Obveze da organizira XIV. kongres radiologa  Jugoslavije (1992) radiolozi Hrvatske su se odrekli.

Tadašnja Sekcija za radiologiju organizirala je deset Znanstvenih skupova radiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, ali i predavačima iz cijele tadašnje Jugoslavije (Šibenik 1978, Plitvička jezera 1979, Split 1981, Osijek 1982, Pula 1985, Karlovac 1986, Opatija 1987, Požega 1989, Zadar 1990, Varaždin 1992).

Od osamostaljenja Hrvatske i preimenovanja Sekcije za radiologiju u Hrvatsko društvo radiologa

održavaju se svake četvrte godine nacionalni kongresi (Opatija 1994, Osijek 1998, Split 2002, Zagreb 2006, Opatija 2010).

Niz godina tijekom održavanja Međunarodne izložbe „Medicina i tehnika“ na Zagrebačkom velesajmu Sekcija/Društvo radiologa organizirali su održavanjeradioloških simpozija (Simpozij o intervencijskoj radiologiji 1981, Simpozij o perkutanoj transluminalnoj angioplastici 1983, Simpozij o perkutanim drenažama organa i organskih sustava 1985, Simpozij o MRI u kliničkoj medicini 1988, Simpozij o racionalizaciji dijagnostičkih postupaka u radiologiji, nuklearnoj medicini i ultrazvuku 1987, Simpozij o primjeni magnetne rezonancije u kliničkoj medicini 1988, Simpozij o algoritmu dijagnostičkih postupaka u neuroradiologiji 1999, Simpozij o teleradiologiji 1999).

U rješavanju stručnih, staleških, organizacijskih i drugih problema Sekcija/Društvo po potrebi organiziraju susrete s Ministarstvom zdravstva RH, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i srodnim Hrvatskim društvom za zaštitu od zračenja .

Povremenu suradnju Sekcija/Društvo imala je s kolegama iz Slovenije. Redoviti sastanci održavani su naizmjenično u Hrvatskoj i Sloveniji u vremenu od 1958-1971.Posljednji redoviti, VI.susret, održan je u  Zagrebu (1971). Danas je ta suradnja sporadična uglavnom s Ljubljanom i Mariborom, osim redovitog uzajamnog sudjelovanja na nacionalnim radiološkim  kongresima Hrvatske i Slovenije u organizaciji Hrvatskog društva radiologa i Združenja radiologov Slovenije (Portorož 1996, Portorož 2000, Ljubljana 2004, Ptuj 2008)

Nije izostala ni suradnja s kolegama iz Bosne i Hercegovine. Udruženje radiologa Sabora ljekara

Bosne i Hercegovine pozvalo je predstavnike radiologa Hrvatske na Osnivačku konferenciju Udruženja radiologa BiH (1996), koje je nakon toga primljeno u EAR (1999). Udruženje   organizira nacionalne radiološke kongrese na koje redovito poziva i radiologe iz Hrvatske (Sarajevo 1999, Tuzla 2003, Sarajevo 2007) a ne izostaje ni sudjelovanje njihovih radiologa.na našim kongresima.

Nerijetko, već desetljećima,  radiolozi članovi HDR-a prisustvuju i sudjeluju u  radu Alps-Adria Region (nekad Austrija-Italija-Jugoslavija) na stručnim sastancima (Graz, Trieste-Grignano, Padova, Ljubljana, Rogaška Slatina i dr.)

Posebno je intenzivna i redovita suradnja s kolegama iz Mađarske. Hungarian Society of Radiology  i  tadašnja Sekcija za radiologiju započeli su suradnju već 1985. godine. Uzajamna sudjelovanja na nacionalnim kongresima u Hrvatskoj i Mađarskoj (Miskolc 1994/Opatija 1994, Tihany 1996/Osijek 1998, Pécs 1998/Split 2002 itd) postala su redovita. Počasnim članovima Societatis  Radiologorum Hungarorum postali su N.Bešenski, B.Brkljačić, K.Glavina, I. Lovasić i S. Šimunić.U vrijeme održavanja madžarskog radiološkog kongresa (Tihany 1996). naše Društvo dodijelilo je Appreciation G.Vadonu, Gy Varghi, J.Kénezu, B.Fornetu i L.Horváthu).  Tradicionalnim i redovitim postali su Hrvatsko-mađarski, a vrlo brzo i Hrvatsko-mađarsko-slovenski radiološki simpoziji (Köszeg 1999., Opatija 2000., Pécs 2001., Maribor 2002., Koprivnica 2003., Héviz 2004., Maribor 2005., Vukovar 2007., Kehidakustany 2009., Maribor 2011., Čakovec 2013., Heviz 2015.), a od 2018. godine sastancima se pridružuje i Slovačko društvo radiologa.

Razvojem subspecijalističkih grana radiologije ukazala se i potreba za osnivanjem sekcija. Prva je osnovana Sekcija za neuroradiologiju (1993), zatim Sekcija mladih radiologa (1994), pa Sekcija za intervencijsku radiologiju (2000) i Sekcija za torakalnu radiologiju (2001), a potom i Sekcija za radiologiju srca (2016.).

Do II. svjetskog rata kratko vrijeme izlazio je Radiološki glasnik. Od 1966-1992. izlazi  Radiologia Iugoslavica s redakcijom u Ljubljani u kojoj su bili i radiolozi iz Hrvatske. Od 1992. godine izlazi revija Radiology & Oncology s redakcijom u Ljubljani kojoj je jedan od osnivača i izdavača i HDR s nekoliko članova uredničkog odbora i savjeta iz Hrvatske.