TORAKALNA RADIOLOGIJA

Sekcija za torakalnu radiologiju Hrvatskog liječničkog zbora osnovana je 23. siječnja 2001. godine i zavedena u registru pod br. 29. Budući da je Sekcija nakon inicijalna dva sastanka do sada bila neaktivna održana je u Hrvatskom liječničkom zboru dana 16.prosinca 2009. godine u 17 sati u Maloj dvorani B obnoviteljska Skupština.

Jednoglasno je raspušteno dosadašnje vodstvo Sekcije i izabrano novo. Održana je duga i konstruktivna rasprava o temama iz domene torakalne radiologije.

Odlučeno je da će se sastanci Sekcije održavati kvartalno i da nema članarine. Formirana je komisija zadužena za izradu smjernica za izvođenju radioloških dijagnostičkih postupaka u regiji prsnog koša u sastavu doc.dr.sc.Ivica Mažuranić, dr.Nenad Babić i mr.sc.Melita Kukuljan. Zaključeno je da se za sljedeći sastanak Sekcije pripreme stavovi o kriterijima i načinu davanja „drugog radiološkog mišljenja“ u području torakalne radiologije.

Svi zainteresirani mogu se za više informacija o radu Sekcije te o članstvu u Sekciji obratiti članovima Predsjedništva Sekcije za torakalnu radiologiju.

 

PREDSJEDNIŠTVO:

Predsjednik:

doc.dr.sc. Ivica Mažuranić, dr.med.
Predstojnik Klinčkog zavoda za torakalnu radiologiju
Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Jordanovac 104, Zagreb
Tel: 01 23 85 255
Mob: 091 23 85 359
e-mail: ivicamazuranic@gmail.com

 

Tajnik:

mr.sc.Ante Marušić, dr.med.
Klinika za plućne bolesti Jordanovac
Klinički zavod za torakalnu radiologiju
Jordanovac 104, Zagreb
Tel: 01 23 85 121
Mob: 098 35 72 13
e-mail: marusicante@yahoo.com

 

Rizničar:

dr.sc.Inja Meniga, dr.med.
Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“
Klinički zavod za torakalnu radiologiju
Jordanovac 104, Zagreb
Tel: 01 23 85 323
e-mail: injameniga@yahoo.com