Popis članova HDR-a s plaćenom članarinom
za tekuću kalendarsku godinu

Na ovoj stranici nalazi se popis članova koji su platili članarinu za tekuću kalendarsku godinu – ažurirano 30. studenog 2020.

POPIS SVIH ČLANOVA HDR-a možete vidjeti >>>OVDJE<<<.

Sadržaj tablice možete sortirati klikom na pojedini naslov u zaglavlju

ID

Ime

Prezime

Zvanje/Titula

Ustanova

1

Melita

Kukuljan

.

KBC Rijeka

5

Zrinka

Matana Kaštelan

.

KBC Rijeka

7

Damir

Miletić

prof.dr.sc.

KBC Rijeka

14

Antonija

Ružić-Baršić

dr

KBC Rijeka

18

Adelaida

Halaji

.

Medikol

19

Marin

Pušić

.

KBC Rijeka

22

Kristina

Potočki

.

KBC Zagreb

27

Vana

Bulić

.

KBC Zagreb

35

Marina

Šeronja Kuhar

.

KBC Zagreb

38

Ivana

Jojić

.

OB Pula

39

Ines

Moscatello

.

OB Pula

40

Ljubomir

Penezić

.

OB Pula

42

Olja

Zorić Ardalić

.

OB Pula

49

Vinko

Vidjak

doc.dr.sc.

KB Merkur

53

Nikola Ivan

Leder

.

KB Merkur

56

Goran

Roić

prof.dr.sc.

Klinika za dječje bolesti

61

Stela

Sekso

.

DZ Zagreb

64

Tomislav

Kužina

.

DZ Ivanićgrad

65

Vinko

Vučetić

.

DZ Zagrebačke županije

68

Jovanka

Vojnović

.

KB Dubrava

69

Martina

Špero

.

Affidea Čavka

71

Hrvoje

Vavro

.

KB Dubrava

72

Boris

Brkljačić

.

KB Dubrava

78

Danijel

Cvetko

.

KB Dubrava

80

Maja

Crnogorac

.

KB Dubrava

84

Niko

Radović

.

KB Dubrava

87

Ivan

Žokalj

prim.dr.sc.

ŽB Čakovec

88

Hussein

Saghir

.

ŽB Čakovec

89

Miljenko

Novak

dr

ŽB Čakovec

92

Nenad

Hlebec

.

ŽB Čakovec

94

Morana

Brkljačić

dr.sc.

Sv. Rok

96

Tomislav

Sironić

.

BZPB Klenovnik

97

Branka

Kristek

.

KBC Osijek

99

Damir

Štimac

doc.dr.sc.

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

100

Đurđica

Šošić

dr.

KBC Osijek

101

Gordan

Šarić

prim.dr.sc.

KBC Osijek

104

Tatjana

Rotim

doc.dr.sc.

KBC Osijek

105

Nives

Zrno

dr.

KBC Osijek

107

Ivo

Pušeljić

subspecijalist neuroradiologije

KBC Osijek

108

Tamer

Salha

doc.dr.sc.

KBC Osijek

109

Tajana

Turk

.

KBC Osijek

112

Mirta

Pacovski

.

DZ Osijek

113

Siniša

Pešić

.

KBC Osijek

117

Ružica

Ivelj

.

OB Vinkovci

127

Krešimir

Kalanj

dr.

OB Virovitica

132

Nenad

Babić

.

KB Sestre Milosrdnice

134

Ivana

Župetić

.

KBCSM, Klinika za traumatologiju

135

Martina

Salaj

dr.

KBC “Sestre milosrdnice”Klinika za traumatologiju

136

Vera

Rakić-Eršek

dr.

Klinika za traumatologiju

137

Dina

Miklić

.

Klinika za traumatologiju

138

Petra

Margetić

.

KBC “Sestre Milosrdnice” Klinika za traumatologiju

140

Franka

Jelavić-Kojić

.

KB Sveti Duh

122

Tatjana

Jurić

.

OB “Dr.T.Bardek”

125

Alenka

Borovčak Lovrenc

.

OB Virovitica

126

Jasna

Kotvas Mikulić

.

OB Virovitica

141

Maja

Leder

.

KB Sveti Duh

147

Daria

Cvetković-Kučić

.

OB Varaždin

150

Nikola

Gotovac

dr.sc.

OŽB Požega

156

Marina

Petrić

.

Klinika za tumore

157

Azra

Latić

dr.med.

OB “Dr.Josip Benčević”

158

Karmela

Radmilović

.

OB “Dr.Josip Benčević”

163

Igor

Skljarov

.

Poliklinika Čavka

173

Renata

Prpić-Vučković

.

Bolnica sv. Katarina

176

Davorka

Milat

Sv. Rok

182

Milorad

Jovanović

.

Privatna ordinacija Milorad Jovanović

188

Izidora

Holjar Erlić

.

KBC Rijeka

192

Ivan

Pavlović

.

?

193

Ana

Muldini Dragoja

dr.

OB “Dr.Josip Benčević”

195

Ivana

Jukić

.

KB za dječje bolesti

199

Boris

Sontacchi

.

KBC Osijek

201

Zvonimir

Sučić

prof.dr.sc.

KB Sveti Duh

210

Tonči

Batinić

.

KBC Split

212

Sonja

Britvić-Pavlov

.

KBC Split

213

Liana

Cambj-Sapunar

prof.dr.sc.

KBC Split

214

Gordana

Glavina

.

KBC Split

215

Željko

Grbić

.

KBC Split

216

Vesna

Fridl-Vidas

.

KBC Split

222

Mari

Perić

.

KBC Split

223

Tade

Tadić

.

KBC Split

225

Ivana

Štula

.

KBC Split

227

Krešimir

Kolić

.

KBC Split

228

Suzana

Barać

.

KBC Split

229

Igor

Barišić

.

KBC Split

230

Marina

Maras-Šimunić

.

KBC Split

231

Davor

Luetić

.

KBC Split

235

Kristina

Šitum

.

KBC Split

236

Krešimir

Dolić

dr.sc.

KBC Split

238

Sanja

Lovrić-Kojundžić

.

KBC Split

241

Ana

Krnić

.

KBC Split

243

Ana

Čarić

.

KBC Split

244

Jasenka

Gabrić

.

KBC Split

246

Verica

Franić

.

KBC Split

252

Domagoj

Glavaš

.

KBC Osijek

254

Otmar

Rubin

doc.dr.sc.

KBC Osijek

260

Kristina

Bojanić

dr.sc.

DZ Osijek

262

Kristina

Klarić

.

OB Pula

270

Marija

Streharsky

.

?

277

Ivana

Jurca

.

KBC Zagreb

278

Božena

Barišić Skok

.

OB Varaždin

279

Ivan

Klaneček

.

OB Varaždin

282

Sandra

Banek

.

OB Varaždin

283

Ivona

Petran Kozjak

.

OB Varaždin

284

Ivana

Cujzek

.

OB Varaždin

290

Ankica

Radić Vukić

.

Poliklinika Vura

293

Andrea

Radančević Šabarić

.

DZ Zagreb Istok

295

Vladimir

Milutinović

.

?

297

Hrvoje

Kojundžić

.

OB Varaždin

300

Tina

Duvnjak

.

OB “Hrvatski ponos”

301

Milenka

Đinđić Pavičić

.

Poliklinika Sunce

308

Damir

Kasap

.

OB Zadar

321

Emina

Grgurević Dujmić

.

DZ PGŽ

326

Dragan

Javoran

.

Thalassotherapia Opatija

333

Maja

Žiža

.

OB Varaždin

339

Darko

Miović

.

OB Dubrovnik

340

Andrej

Stipanović

.

OB Dubrovnik

344

Sebastijan

Fabris

.

DZ Korčula

347

Dino

Carić

mr.sc.

DZ Splitsko Dalmatinske županije

353

Biserka

Mikec

.

DZ Splitsko Dalmatinske županije

358

Helena

Guček

.

DZ Splitsko Dalmatinske županije

362

Ana

Petrić Sabolski

.

OB “Dr.Josip Benčević”

364

Ivana

Grško Šimić

.

OB “Dr.Josip Benčević”

388

Petar

Anić

.

Medikol

370

Dejan

Zadol

dr.med.

DZ Beli Manastir

373

Oliver

Antunović

.

OŽB Vukovar

405

Sanja

Bišćan

.

OB Bjelovar

410

Vlasta

Hautz Derossi

.

Istra

411

Astrid

Radolović Cukon

.

Istra

415

Gordana

Lovrenčić-Prpić

.

KB Sestre Milosrdnice

418

Šukrija

Šeremet

.

OB Ogulin

426

Aleksandra

Roglić

dr.

KBC Zagreb

454

Gojko

Ivandić

.

NPB Popovača

463

Mia

Smoljan

.

KB Sestre Milosrdnice

476

Iva

Bušić Pavlek

.

KBC Sestre milosrdnice

482

Mihaela

Mamula

.

?

483

Danijela

Budimir Mršić

.

KBC Split

486

Lora

Franz

dr.med.

DZ Đakovo

493

Nevena

Rakušić

.

Ordinacija OM dr. Paušek

498

Maja

Prutki

.

KBC Rebro

503

Petar

Mandić

.

KBC Osijek

512

Marta

Čubela

.

OŽB Požega

513

Nina

Balog Jelić

.

ŽB Čakovec

521

Tin

Nadarević

.

Klinički Bolnički Centar Rijeka

527

Dragan

Bartolović

.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

531

Jadranka

Kaersting-Maletić

.

POLIKLINIKA CROATIA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

534

Martina

Kolić Kešin

.

OB Ogulin

536

Suzana

Desnica-Panjan

.

OB “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

543

Ivana

Vuković

.

OB “DR.JOSIP BENČEVIĆ”

547

Dubravko

Bajramović

dr.

Klinički bolnički centar Zagreb

550

Gordana

Ivanac

doc.dr.sc.

KB Dubrava

552

Sabina

Žužić

.

IDZ Pula

555

Ana

Tripalo Batoš

.

Klinika za dječje bolesti Zagreb

567

Matko

Gulin

dr.

KBC Sestre Milosrdnice

569

Mia

Zukanović

.

Opća županijska bolnica Požega

573

Iva

Pavić

.

OPĆA BOLNICA ZADAR

574

Zdravka

Krivdić Dupan

.

KBC Osijek

575

Luka

Ljubešić

.

KBC Sestre Milosrdnice

576

Josip

Ninčević

.

KBC Sestre Milosrdnice

577

Maja

Marinkić

.

KBC Sestre Milosrdnice

581

Dobrila

Tomić

.

Poliklinika Medikol

584

Vjekoslav

Kopačin

.

KBC Osijek

585

Tomislav

Pavlovic

.

Klinička bolnica Sveti Duh

586

Tanja

Mikuličić

.

DZ PGŽ

592

Silva

Guljaš

dr.

Klinički bolnički centar Osijek

598

Jelena

Grmuša Drobnjak

.

Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak

600

Tomislav

Gregurić

.

KBC “Sestre milosrdnice”

603

Danijela

Veljković Vujaklija

.

KBC Rijeka

604

Maša

Radeljak Protrka

.

Klinička bolnica Dubrava

607

Ljiljana

Pavošević

.

Opća bolnica Virovitica

611

Dinka

Bajzek Posavec

.

Županijska bolnica Čakovec

614

Branko

Latin

.

poliklinika sunce varaždin

617

Darija

Jakovac Ratković

.

Opća bolnica Gospić

618

Nikola

Kopričanec

.

Opća bolnica Virovitica

620

Dragana

Oljača

.

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

621

Ivica

Jakupic

.

Opća bolnica ” dr. T. Bardek ” Koprivnica

622

Tijana

Pandurović

dr.med.

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

629

Tomislav

Krpan

.

Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice Zagreb

630

Vesna

Vilovčević

.

Opća bolnica “Dr.Josip Benčević”, Slavonski Brod

631

Eugen

Divjak

.

Klinička bolnica “Dubrava”, Av. Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

632

DANICA

SMOLJANAC

.

OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD , LOKACIJA NOVA GRADIŠKA

633

Ivana

Dujmović

.

SB za produženo liječenje Duga Resa

636

Ivana

Miličić

.

Opća bolnica Dubrovnik

639

Vilma

Kosović

.

Opća bolnica Dubrovnik

640

Sandra

Blažević

.

Dom zdravlja Zagreb-Istok

641

Mario

Lušić

.

KBC Zagreb

643

Marko

Petrovečki

dr.

KBC ZAGREB

644

Petar

Baričević

.

Poliklinika Medico

647

Marijana

Pervan

.

KBC ZAGREB

656

Goran

Milašin

dr.

KBC Zagreb

659

Tiana

Grubesic

.

KBC Rijeka

661

Dragutin

Hajster

.

DZ Zagreb-Istok

663

Petra

Mustač Jambrešić

.

ŽB Čakovec

664

Tamara

Pranjkovic

.

OB PULA

667

Mladen

Iljkić

.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD

672

Ante

Crnković

.

Opća bolnica Bjelovar

674

Ana

Hrkać Pustahija

.

KB Dubrava

676

Ines

Kolar

.

OB Karlovac

677

Jelena

Svetec

.

OB “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica

680

Luka

Đudarić

.

Opća bolnica Virovitica

682

Marcel

Gorup

.

Royal Hospital Bournemouth

683

Matea

Baljkas Barković

.

KBC Zagreb

684

Mirza

Spahić

.

OB Dubrovnik

687

Loredana

Milas

.

Opća bolnica Pula

688

Vedran

Skočaj

.

OB Zadar

692

irena

radumilo klarić

.

OB zabok i bolnica hrvatskih veterana

693

Maja

Vrhovac

.

Poliklinika Sunce

700

Antonia

Bralić

.

Kbc Split

702

Kristina

Samaržija

.

O.B.Karlovac

703

Iva

Biondić Špoljar

.

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

708

Suhear

Mansur-Ageel

dr.med.

Opća bolnica Vukovar

709

Marija

Ćavar Borić

.

KBC Split

719

Domagoj

Kretić

.

KBC Osijek

723

Jelena

Bilušić

.

Dom zdravlja Zagreb Centar

724

Božo

Ćurčija

.

OB Dubrovnik

725

Antonio

Bulum

.

Klinička bolnica “Dubrava”

730

Stipe

Rados

.

KB Dubrava

731

Marija

Marušić

.

Kbc”sestre milosrdnice”

732

Maja

Hrabak Paar

.

KBC Zagreb

736

Doris

Dodig

.

KBC Rijeka

739

Miroslav

Muršić

.

KBC Zagreb

741

Ivo

Dumić-Čule

.

Klinička bolnica Dubrava

743

Diana

Arapović – Slavić

.

OB Dubrovnik

745

Dalibor

Lončar

dr.med.

KBC Osijek

746

Maja

Gašpar

.

Opća županijska bolnica Vinkovci

747

Jana

Fila

.

KBC Sestre milosrdnice

753

Tatjana

Cicvara Pećina

.

KB “Dubrava” ,Zagreb

754

Hrvoje Ivan

Pećina

.

KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb

758

Tanja

Didović

.

Opća bolnica Bjelovar

760

Ivana

Kavelj

.

KBC Sestre milosrdnice

762

Ana Marija

Mandurić

.

KB Sv.Duh

763

Luka

Krmpotić

.

Klinička bolnica “Sveti Duh”

766

Marko

Kracl

dr.

DZ Donji Miholjac

769

Kristina

Milanović

.

Medicinski fakultet Osijek

772

Ivica

Sjekavica

prof.dr.sc.

KBC Zagreb

773

Kristina

Čižmek

.

Dom zdravlja Zagreb – Istok

774

Biserka

Dobec Meić

.

KBC ZAGREB

775

Đurđica

Ikić

.

Opća bolnica Pula

776

Vinka

Kos

.

OB PULA

779

Ivan

Škalički

.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

780

Vlatko

Duspara

.

KBC Zagreb

782

Marko

Batinica

.

Poliklinika Medikol

783

MAJA

PAPAC

.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

787

Željko

Maltarić

.

Županijska bolnica Čakovec

789

Ivan

Ordulj

.

KBC Split

790

Dubravka

Pavlović

.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

793

Jelena

Pavić Mamula

.

DZ Primorsko -Goranske županije

794

Mirna

Kudlač

.

OB Bjelovar

795

Marina

Pastorčić

dr.

Dz Osijek

799

Lovorka

Barbir

.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

800

Neala

Schonwald

.

Klinika za infektivne bolesti “Fran Mihaljević”

809

Loredana

Galant

.

Dom zdravlja primorsko goranske županija

813

Ksenija

Prodan

.

KBC Sestre milosrdnice

814

Darija

Kovačević

.

KBC Sestre milosrdnice

818

Stanko

Belina

.

Opća bolnica Zabok

822

Kristina

Juzbašić

.

KBC Zagreb

823

Raffaela

Kuzmić Šijan

.

OB “Dr. T.Bardek” Koprivnica

825

Kristina

Hrabrić

.

KBC Zagreb

826

Margareta

Mršo

.

Opca bolnica Dr.Josip Bencevic,Slavonski Brod

828

Lucija

Kovačević

.

KBC Zagreb

829

Tomislav

Herega

.

KBC Zagreb

831

Tena

Sučić Radovanović

.

KB Sveti Duh

833

Jurica

Grzelja

.

KBC Zagreb

835

Dijana

Dumančić

dr.

KBC OSIJEK

837

ANA

MARINOVIĆ

.

KBC SPLIT

840

Ivana

Mrković

.

OB dr. Josip Benčević Sl. Brod

841

Anamarija

Baković

.

OŽB Vinkovci

843

Tatjana

Subotić

.

Klinika za dječje bolesti Zagreb

847

KSENIJA

MUTAVDŽIĆ

.

DZ Beli Manastir

850

DRAGICA

MATIĆ

dr.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

853

Petra

Hibler Fuderer

.

Dom Zdravlja Valpovo

858

Jadranka

Francetić

.

Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin

862

Andrijana

Lovrekovic

.

Opća bolnica Bjelovar

863

Danijela

Rubil

.

Opca bolnica Dr. Josip Bencevic

865

Anela

Tolić

.

OB Zadar

866

Velibor

Gvojić

.

OB Virovitica

870

Ivan

Čubela

.

OŽB Požega

875

Matija

Pilaš

.

Županijska Bolnica Čakovec

880

Andro

Matković

.

KB Merkur

881

Vedran

Župančić

.

OB Nova Gradiška

882

denis

zvonarić

.

DZ PGŽ, Rijeka, Ustanova za kronične nezarazne bolesti

883

Matija

Pajić

dr.

OB Pula

886

Tinamarel

Mandić

dr.med.

KBC Zagreb

888

Ornella

Kordić

Doktorica medicine

KBC Zagreb

889

Dinko

Nizić

dr. med.

Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb

890

Željko

Crnković

Dr.medicine

OŽB Našice

891

Karlo

Stemberger

Liječnik

KBC Zagreb

893

igor

grgorinic

Dr med. radiolog

OB PULA

894

Klaudija

Višković

dr.sc.

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb

902

Ivana

Kuhtić

dr. med.

KBC Zagreb

904

Jelena

Popic

Doc.prim.dr.sc.

MEF/KB Merkur

906

Iva

Žuža

dr.med.

KBC Rijeka

907

Krešimir

Bukarica

Dr.med; specijalist kliničke radiologije

KBC Split

909

Danko

Batinić

Spec.rad

Razno

910

Tajana

Klapan

dr. med., specijalist radioligije

Poliklinika Medikol

245

Maja

Marinović Guić

.

KBC Split

246

Frano

Šarić

dr. med.

KBC SPLIT

249

Nikolina

Putniković Kosovac

dr.med. specijalizant kliničke radiologije

Thalassotherapia Opatija

250

Vlatka

Grgić

dr.med.

OŽB Vukovar

252

Suzana

Ivković Gabela

dr. med., spec. radiologije

KBC Split

254

Antonio

Klemencic

doktor medicine

Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice

255

Boris

Bezak

Doktor medicine

KBC Rijeka

259

dubravka

topljak-polić

specijalist radiolog, mr.sc. dr med.

Thalassotherapia Opatija

261

Matea

Bogović

dr.med

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

262

Dražen

Perić

dr. med.; spec. radiolog

O.B.Pula

263

Domagoj

Bošnjak

dr. med.

Županijska bolnica Čakovec

264

Zrinka

Janković

Dr. Med.

Županijska bolnica Čakovec

265

Doroteja

Bosilj

dr.med., spec.radiolog, subspec.ultrazvuka

Opća bolnica Varaždin

266

denis

komel

spec.radiolog

poliklinika croatia

267

Ante

Luetić

dr. med.

KBC SPLIT

268

Luka

Filipović-Grčić

Liječnik specijalizant

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KBC Zagreb

269

Sonja

Ilijevski Stanić

doktor medicne, specijalizant radiologije

OB Gospić

271

Slavica

Kovačić

Dr.sc.

KBC Rijeka

272

Elvis

Černeka

dr.med.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

273

Vesna

Čubrić

Specijalist. radiologije

Poliklinika dr Kalajžic -Affidea

274

Brian Jacob

Melamed

dr. med.

Opća Bolnica Koprivnica

277

Maja

Tomić

Doktor medicine

OB Zadar

278

Nikola

Bogičević

dr.med.

OŽB Vinkovci

279

Ena

Mršić

Dr.med.

KBC Rijeka

280

Luka

Pfeifer

doktor medicine

OŽB Vukovar

281

Ingrid

Prlić Seršić

dr. med.

KBC Osijek

282

Marin

Štefančić

doktor medicine

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

283

Valentina

Galkowski

Dr med

KBC Zagreb

284

Sandro

Gašpar

dr. med.

Klinika za dječje bolesti Zagreb

285

Filip

Murn

doktor medicine

Klinika za dječje bolesti Zagreb

287

Silvija

Barić

specijalist radiologije

Poliklinika AVIVA

289

Filip

Vujević

dr.med

Klinička bolnica Dubrava

290

Ivona

Šijan

dr.med., specijalizant radiologije

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

291

Ivana

Karakas-Antičić

dr.med.

Poliklinika Sv. Rok

293

Mateja

Varjačić

dr.med.

OB Našice

294

Ivan

Brumini

dr.med.

KBC Rijeka

296

Daniela

Beko Prokić

dr.med. spec. radiologije

OB Dubrovnik

297

Marijan

Šarić

dr.med.

OB “Dr. Ivo Pedišić”, Sisak

298

Zoran

Jurjević

Dr.med.spec radiolog

OB Karlovac

299

Andrej

Mitrović

spec.radiolog, subspec ultrazvuka

OŽB VUKOVAR

300

Armin

Mehmedović

dr.med.

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

303

Matea

Prenc

dr.med

KBC Sestre Milosrdnice

304

Ivan

Didović

dr. med

KBC Sestre Milosrdnice

305

Jure

Buljević

dr.med

KBC Zagreb

308

Neva

Coce

dr.med. specijalist radiolog

KBC Zagreb

310

Igor

Puljić

specijlist radiologije, dr. sc., dr. med.

Medikol

311

Valentina

Jung Benčić

dr. med.

OB Pula

312

Ines

Tudor Žufić

dr.med.

OB Zadar

313

Matea

Raič

Doktor medicine

KBC Zagreb

314

Petra

Vuica Gverić

dr. med.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

315

Irma

Smolčić

Specijalizant kliničke radiologije

Opća bolnica Slavonski Brod

316

Silvio

Brica

dr.med.

Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

319

Branimir

Bogetić

doktor medicine, specijalizant kliničke radiologije

Opća bolnica ” Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

0

Danica

Vuković

.

KBC Split

0

Budimir

Sekovski

.

KBC Split

0

Sara

Sablić

.

KBC Split

0

Tomislav

Radović

.

KBC Split

0

Hrvoje

Punda

.

KBC Split

0

Lara

Perković Tabak

.

KBC Split

0

Iva

Perić

.

KBC Split

0

Diana

Martinić

.

KBC Split

0

Anita

Mamić

.

KBC Split

0

Ivan

Kraljević

.

KBC Split

0

Kristian

Jerković

.

KBC Split

0

Goran

Dujić

.

KBC Split

0

Marija

Bušić

.

KBC Split

323

Andrea

Rušinović

doktor medicine

Dom zdravlja Splitsko – Dalmatinske županije

0

Nikolina

Kasalo

dr.med.

KBC Split