WEBINAR: Personalized CT protocols: how to best approach CM dosing?

Edukativnom webinar pod nazivom Personalized CT protocols: how to best approach CM dosing održat će se u utorak, 26.svibnja 2020. s početkom u 8.30h. Webinar je namijenjen liječnicima  radiolozima i radiološkim tehnolozima, a bodovan je od strane Hrvatske liječničke komore i HKZR.

 

Predavač na ovom webinaru biti će Prof Andrea Laghi, redoviti profesor radiologije na talijanskom sveučilištu Sapienza u Rimu, ujedno i voditelj Kliničkog odjela za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Sveučilišne bolnice Sant’Andrea u Rimu, te dopredsjednik i član ESGAR-a. Seminar je u organizaciji GE Healthcare. Skup je bodovan s 3 boda HKR i 4 boda HKZR.

 

Webinar će pokriti slijedeće:
• Faktori koji mogu utjecati na pojačanje prikaza sa kontrastnim sredstvom
• Kako optimizirati arterijsku fazu kod protokola za CT angiografiju
• Kako optimizirati arterijsku fazu protokola za arterijsko pojačanje prikaza jetre i maksimalno povećeti detekciju hipervaskularnih lezija
• Kako optimizirati prikaz jetrenog parenhima i uvećati detekciju hipovaskularnih lezija

 

 

Registrirati se možete putem linka za prijavu. E-poštom potvrdite lokalnom organizatoru sudjelovanje kako bi osigurali bodove HLK/HKZR.

OBJAVLJENO: 20/05/2020