Tečaj “Oslikavanje koljena”

U organizaciji Specijalne bolnice za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Sveta Katarina“ iz Zaboka i Sekcije za muskuloskeletnu radiologiju HDR HLZ održati će se 12. 13. studenog 2021. godine u HLZ , Šubićeva br. 9 u Zagrebu tečaj stalne medicinske izobrazbe Oslikavanje koljena“. Tečaj je namijenjen radiolozima, specijalizantima radilogije, fizijatrima, ortopedima, specijalistima sportske medicine i svima koji se u svom radu susreću s
patološkim stanjima koljena.

 

Cilj tečaja
Cilj tečaja je prikazati najčešća patološka stanja kojena magnetskom rezonancijom (MR), ali i usporediti MR prikaz koljena s prikazom drugim radiološkim metodama, prvenstveno ultrazvukom.


Program tečaja

Eminentni domaći predavači će kroz dva dana tečaja pokriti teme iz: anatomije i biomehanike koljena,  ozljeda meniskusa i ligamentarnog aparata koljena, patoloških promjena hrskavice i koštane srži, tumorske i upalne patologije koljena te oštećenja tetiva i mišića u području koljena.

Ovdje možete pogledati program tečaja

Tečaj će biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.


Kotizacije

Liječnička kotizacija za tečaj iznosi 1.200,00 kn za uplate do 1. studenog 2021. godine, odnosno
1.500,00 kn za uplate poslije 1. studenog 2021. godine, a obuhvaća: prisustvovanje tečaju, nazočnost pauzama za kavu, zajednički ručak i bodove od strane HLK.

Za sve detalje oko prijave i uplate možete se obratiti tehničkom organizatoru kongresa:

Novacon d.o.o., Metalčeva br. 5, 10000 Zagreb , IBAN : HR8024840081101215562

kontakt osoba : Javor Vučić

Tel/ Fax : +385 1 383 0638;Mob.: +385 91 507 5134 ;

email:
javor.vucic@novacon.hr ; lidija.vucic@zg.tcom.hr

OBJAVLJENO: 04/11/2021