Stručni sastanak HDR – veljača 2019.

Pozivamo Vas na redoviti stručni sastanak Hrvatskog društva radiologa koji će se održati u velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, Šubićeva 9 u srijedu, 20. veljače 2019. godine u 18 sati.

 

Teme i autori predavanja su:


 1. Akutni febrilni tortikolis u dječjoj dobi – 20 min.
  Didović D, Knezović I, Roglić S, Tešović G, Višković K -Klinika za infektivne bolesti
  “Dr. Fran Mihaljević”
  Ana Tripalo Batoš A, Grmoja T, Roić G – Klinika za dječje bolesti Zagreb
  Ries M – KBC “Sestre milosrdnice”
  
 2. Uloga CT koronarografije u ishemijskoj boesti miokarda – 20 min.
  Kovačić S, Žuža I, Javoran D, Nadarević T, Miletić D. – KBC Rijeka
  
 3. Primjena niskodoznih protokola kod CT kolonografije – 20 min.
  Leder N, Popić Ramač J, Kavur L, Sertić Milić H, Matijević F, Vidjak V. – KB Merkur
  
 4. Mnogobrojna MR lica fakomatoza – 20 min.
  Grmoja T, Tripalo Batoš A, Jukić I, Posarić V, Dominković L, Subotić T, Roić GKlinika
  za dj bolesti Zagrab

 

Nakon predavanja bit će organiziran domjenak u Caffé klubu Hrvatskog liječničkog zbora u organizaciji Mark Medical d.o.o.

 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategorizira i vrednuje ovaj stručni skup prema svojim pravilima – kako bismo ubilježili Vašu nazočnost skupu na elektonsku karticu liječnika trebate upisati na popis nazočnih svoj OIB ili JMBG.

 

Ovdje možete pogledati službeni poziv.

OBJAVLJENO: 29/01/2019