Stručni sastanak HDR listopad 2020.

Pozivamo Vas na kvartalni stručni sastanak Hrvatskog društva radiologa koji će održati online 21. listopada 2020.g. sa početkom u 18:00 sati.

LINK za prijavu:  https://tinyurl.com/prijava-hdr-21-10-2020

 

Raspored predavanja:

 

 • Uvodno slovo
  Damir Miletić, predsjednik HDR-a
  18:00 – 18:05
 • Riječ organizatora sekcije
  Gordana Ivanac, KB Dubrava
  18:05 – 18:10
 • CEUS u kliničkoj praksi
  Divjak E, Ivanac G, Brkljačić B, KB Dubrava
  18:10 – 18:30
 • Hidronefroza: Koju slikovnu dijagnostičku metodu upotrijebiti u dječjoj dobi ?
  Roić G, Posarić V, Grmoja T, Tripalo Batoš A, Jukić I, Dominković L, Klinika za dječje bolesti Zagreb
  18:30 – 18:50
 •  Neuroradiološki doprinos novom konceptu razvoja hidrocefalusa
  Radoš M, Orešković D, Klarica M, Hrvatski institut za istraživanje mozga
  18:50 – 19:10
 • Umjetna inteligencija u radiologiji
  Isgum I,Amsterdam University Medical Centers
  19:10 – 19:30
 •  Završna riječ
  Damir Miletić, Gordana Ivanac
  19:30 – 19:40

 

Nakon predavanja potrebno je ispuniti anketu koja je osnova za dobivanje potvrde o sudjelovanju na stručnom sastanku i bodova koje dodjeljuje Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK.

 

Ovdje možete skinuti poziv u PD formatu.

 

OBJAVLJENO: 17/10/2020