Redoviti stručni sastanak HDR – veljača 2016.

Pozivamo Vas na redoviti STRUČNI SASTANAK Hrvatskog društva radiologa koji će se održati u velikoj dvorani HLZ-a, Zagreb, Šubićeva 9 u srijedu, 17. veljače 2016 u 18 sati.

 

 

Autori i teme predavanja su:

  1. Martina Špero: CNS limfom u teoriji i praksi
  2. Ivica Mažuranić: Rak pluća danas i uloga radiologa
  3. Damir Miletić: Uloga CT i MR dijagnostike u crijevnoj patologiji

 

Nakon predavanja bit će organiziran prigodni domjenak u Caffé klubu Hrvatskog liječničkog zbora u organizaciji Mark Medical d.o.o.

 

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategorizira i vrednuje ovaj stručni skup sa 6 bodova za aktivno sudjelovanje i 4 boda za pasivno sudjelovanje. Kako bi ubilježili Vašu nazočnost skupu na elektonsku karticu liječnika morate upisati na popis nazočnih svoj JMBG (ne zaboravite ga ponijeti!).

 

Ovdje možete skinuti službeni poziv.

OBJAVLJENO: 31/01/2016