Redoviti stručni sastanak HDR

pozivamo Vas na redoviti STRUČNI SASTANAK Hrvatskog društva radiologa koji će se održati u velikoj dvorani HLZ-a, Zagreb, Šubićeva 9 u srijedu, 18. veljače 2015. u 18 sati u organizaciji KB Dubrava.
Autori i teme predavanja:

 

  • Dinka Kušter. Limfoscintigrafija u optimizaciji SLNB kod karcinoma dojke – 20 minuta
  • Nino Tičinović. Infrapoplitealne intervencije – 20 minuta
  • Martina Špero. Demijelinizacija: da ili ne? – 25 minuta

 

Nakon predavanja pozivamo Vas na domijenak u Caffe clubu Hrvatskog liječničkog zbora u organizaciji Boston Medical (Penumbra).
Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategorizira i vrednuje ovaj stručni skup sa 6 bodova za aktivno sudjelovanje i 4 boda za pasivno sudjelovanje. Kako bi ubilježili Vašu nazočnost skupu na elektonsku karticu liječnika morate upisati na popis nazočnih svoj JMBG (ne zaboravite ga ponijeti!).

 

Ovdje možete skinuti službeni poziv u PDF formatu.

Hvala na dolasku!

OBJAVLJENO: 11/02/2015