Radionica CT koronarografija

U subotu 9.9.2017. u organizaciji Sekcije za radiologiju srca Hrvatskog društva radiologa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Ulica braće Branchetta 20/1, 51000 Rijeka održat će se jednodnevna radionica pod nazivom „CT koronarografija“. Tečaj je bodovan od strane Hrvatske liječničke komore sa 7 bodova za slušače.

 

Za prijavu potrebno je poslati e-mail s imenom, prezimenom i nazivom ustanove sudionika na adresu maja.hrabak.paar@mef.hr te u prilogu potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 100 kuna na račun HLZ/HDR otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN: HR7423600001101214818, poziv na broj: 268-246, svrha plaćanja: ime i prezime, te “- CT koronarografija.

Rok za prijavu je 25.8.2017.

 

Veselimo se Vašem dolasku,

 

Program radionice:

 

Vrijeme Predavač Tema
11.00-11.20 Miroslav Krpan Indikacije za CT koronarografiju
11.20-11.40 Dora Fabijanović Priprema bolesnika
11.40-12.00 Iva Žuža i Ednan Bučuk Tehnika snimanja – protokoli
PAUZA 20′  
12.20-12.40 Dragan Javoran Normalna anatomija, anomalije koronarnih arterija i srca
12.40-13.00 Mr.sc. Slavica Kovačić CT koronarografija u analizi koronarne bolesti
13.00-13.20 Doc.dr.sc.Maja Hrabak Paar Aortokoronarne premosnice, koronarni stentovi
PAUZA 20′  
13.40-14.00 dr.sc.Vjekoslav Tomulić Što interventni kardiolog očekuje od CT koronarografije
14.00-14.40 Žuža, Javoran, Kovačić, Hrabak Paar Prikazi bolesnika
RUČAK

 

 

 

OBJAVLJENO: 02/07/2017