5. škola mamografskog pozicioniranje i interpretacije mamografskog nalaza

Odjel za abdominalnu radiologiju i radiologiju dojke Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka organiziraju 5. ŠKOLU MAMOGRAFSKOG POZICIONIRANJA I INTERPRETACIJE MAMOGRAFSKOG NALAZA, petak i subotu 10. i 11. studenog 2023. godine

Cilj tečaja je edukacija o mamografskom pozicioniranju i osnovama interpretacije mamografskog nalaza, namijenjeno prvenstveno radiološkim tehnolozima, ali prilagođeno za specijalizante i specijaliste radiologije, za medicinske fizičare kao i druge medicinske djelatnike koji su uključeni u proces dijagnostike i liječenja karcinoma dojke te dionike uključene u program nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka dojke.

Interaktivne radionice uključuju praktični prikaz mamografskog pozicioniranja, analiza mamograma u svrhu procjene kvalitete pozicioniranja i detekcije patološkog nalaza, izvođenje testova kontrole kvalitete mamografskih uređaja te ultrazvučni prikaz benignih i malignih lezija u dojci s mamografskom korelacijom.

Tečaj završava pismenim ispitom, a svaki sudionik će po završetku tečaja dobiti materijal radionice s predavanjima, korisnim člancima te smjernicama za daljnji rad.

Sudjelovanje je ograničeno na 30 polaznika.

Prijava za sudjelovanje vrši se na mail: mammoskola@gmail.com

Cijena tečaja iznosi 750,00 kn (100 eura), a uplata se vrši na račun KBC Rijeka

Podaci za uplatu :

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR65

Poziv na broj: 7129-051-26379-2023

U opisu: Tečaj mamografskog pozicioniranja (IME I PREZIME)

OBJAVLJENO: 01/11/2023