Pravila mamografskog pozicioniranja i interpretacije mamografskog nalaza

Klinički zavod za radiologiju KBC Rijeka organizira četvrti po redu tečaj trajne medicinske izobrazbe I. kategorije pod naslovom „Pravila mamografskog pozicioniranja i interpretacije mamografskog nalaza16. i 17. prosinca 2022 g.

 

Cilj tečaja je edukacija o mamografskom pozicioniranju i osnovama interpretacije mamografskog nalaza, namijenjeno radiološkim tehnolozima, ali prilagođeno za specijalizante i  specijaliste radiologije, za medicinske fizičare kao i druge medicinske djelatnike koji su uključeni u proces dijagnostike i liječenja karcinoma dojke i one uključene u program nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka dojke.

 

U svrhu praktičnog dijela mamografskog pozicioniranja i ultrazvučne pretrage, dijagnostiku bi provodili kod korisnika zdravstvene usluge kojima je s obzirom na dob indicirano mamografsko oslikavanje dojki, a dobrovoljno su se odazvale na isto.

 

Također vršiti će se edukacija o osnovama ultrazvučnog oslikavanja dojki, interpretaciji mamografskog nalaza i važnosti tomosinteze. Posebna pažnja će se posvetiti mogućim greškama i previdima prilikom očitavanja mamografskog nalaza i kako ih izbjeći.

 

Tečaja je prijavljen pri HLK kao tečaj I. kategorije.

Ovdje možete vidjeti program tečaja

OBJAVLJENO: 21/11/2022