Podsjetnik na uplatu članarine za 2023. godinu

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem Vas želimo još jednom napomenuti na plaćanje članarine do 31.07.2023. kako bi ostvarili pravo na ESR članstvo u idućoj godini. Ukoliko ne platite članarinu do navedenog datuma, član ESR-a ćete moći postati preko službenih ESR stranica.

OBJAVLJENO: 26/07/2023