Neuroradiologija gliomskih tumora mozga

poslijediplomski tečaj I. kategorije „Neuroradiologija gliomskih tumora mozga“ održati će se 01. lipnja 2019. u seminarskoj dvorani na 1. katu Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (Šalata 12, Zagreb), u organizaciji Sekcije za neuroradiologiju Hrvatskog društva radiologa i Centra za kliničku primjenu neuroznanosti.

 

Iznos kotizacije za specijaliste je 600kn, a 300kn za specijalizante. Broj polaznika je zbog veličine dvorane ograničen na 45, pa Vas molimo da se za registraciju pravovremeno javite tajnici tečaja doc.dr.sc. Martini Špero (tel/fax: 01-290-3291, 01-290-3255, e-mail: mspero@kbd.hr).

 

Program tečaja:

 

8.50-9:00 Uvodna riječ- voditelji i dekan prof.dr.sc. Marija Klarica
9:00-9:15 David Ozretić: Osnove neuroradiološke dijagnostike tumora mozga
9:15-9:35 Goran Pavliša: Osnove MR difuzije
9:35-9:55 Ivan Jovanović: Osnove MR perfuzije
9:55-10:15 Marko Radoš: Osnove MR spektroskopije
10:15-10:40 Krešimir Dolić: Diferencijacija gliomskih i ostalih ekspanzivnih procesa

 

10.40-11:00 STANKA ZA KAVU

 

11:00-11:30 Kamelija Žarković: Neuropatologija glioma mozga
11:30-12:00 Martina Špero: Napredne tehnike snimanja i diferencijacija gliomskih tumora
12:00-12:30 Ana Tripalo Batoš: Gliomi u dječjoj dobi
12:30-13:00 Milan Radoš: Funkcijski MR i traktografija u preoperativnoj obradi

 

13:00-14:00 STANKA ZA RUČAK

 

14:00-14:30 Goran Mrak: Neurokirurško liječenje gliomskih tumora
14:30-15:00 Ana Mišir Krpan: Onkološko liječenje gliomskih tumora
15:00-15:30 Zoran Rumboldt: Radiološko praćenje liječenih glioma

 

15:30-16:00 STANKA ZA KAVU

 

16:00-16:30 Tonći Grmoja i Hrvoje Vavro: Prikazi slučajeva i diskusija
16:30-17.00 Test i anketa
17:00-18:00 Rasprava (svi predavači)

OBJAVLJENO: 07/05/2019