Međunarodni dan radiologije 2021.

Međunarodni dan radiologije (IDoR) tradicionalno se od 2012. godine obilježava u svijetu 08.
studenog, na dan kada je Wilhelm Conrad Röntgen otkrio postojanje X-zraka 1895. godine. I ove godine
navedenog datuma Hrvatsko društvo radiologa (HDR) i cijela društvena zajednica proslaviti će i
obilježiti IDoR 2021.

Ovogodišnji IDoR 2021 je u cijelosti posvećen intervencijskoj radiologiji (IR) i njezinoj osnovnoj ulozi
liječenja pacijenata. Intervencijska radiologija jedinstvena je i brzorastuća uža specijalnost radiologije
koja svakodnevno pomaže i skrbi za pacijente. Glavni moto ovogodišnjeg IDoR-a je ʺ’Intervencijska
radiologija – aktivna skrb za pacijentaʺ. Radiolozi i drugi profesionalci te njihova društva koja se bave
radiologijom će nizom aktivnosti pridonijeti obilježavanju IDoR-a na različite načine.
U skladu s ovogodišnjom temom IDoR-a predsjednik HDR-a Prof.dr.sc. Goran Roić, dr.med. i njegovi
članovi aktivno su sudjelovali na Okruglom stolu povodom Dana svjesnosti o bolestima aorte („Aortic
awareness day“) koji je održan 19. rujna 2021. godine u organizaciji Hrvatske endovaskulane inicijative
(HEVI) pod vodstvom Dr sc. Dražena Perkova, dr. med.. Glavne teme Okruglog stola su bile: trenutna
situacija dijagnostike i liječenja bolesti aorte u RH, postojeći izazovi u bolničkom i izvanbolničkom
sustavu RH, prijedlozi o mogućim mjerama za poboljšanje dijagnostike i liječenja bolesti aorte u RH,
ideja o formiranju hrvatskog registara bolesti aorte.

Hrvatsko društvo radiologa će biti jedan od potpisnika zaključaka Okruglog stola, u kojima se
zaključcima posebno ističe uloga i važnost radiologije, intervencijske radiologije i intervencijskih
radiologa koji svakodnevno sudjeluju u zbrinjavanju pacijenata s bolestima aorte. Cilj je da se
donesenim zaključcima u konsenzusu s predstavnicima još tri društva (kardiologa-HDK, kardijalnih
kirurga-HDKK i vaskularnih kirurga-HDVK) i multidisciplinarne udruge za endovaskularno liječenje
(HEVI) potakne Ministarstvo zdravstva na kvalitetniju organizaciju liječenja pacijenata oboljelih od
aortnih bolesti s naglaskom na poboljšanja u svim segmentima, pa tako i intervencijskom liječenju.
Dokument zaključaka će biti korišten u Javnoj raspravi o donošenju promjena Zakona o zdravstvenoj
zaštiti, organizaciji i financiranju zdravstvenog sustava RH i/ili drugih Zakona iz sustava zdravstva, a
povezanih s aortnim bolestima i bolesnicama. Dodatni cilj u zaključcima je pokretanje Hrvatskog
registra bolesti aorte kako bi se u budućnosti mogle donositi ispravne odluke temeljene na kvalitetnim
podacima, a gdje bi se evidentirali svi oblici liječenja pa tako i intervencijsko-radiološki postupci.

OBJAVLJENO: 05/11/2021