COVID-19: Preporuke Sekcije za torakalnu radiologiju HDR-a

Ovdje možete pročitati preporuke Sekcije za torakalnu radiologiju HDR-a za korištenje radiološke dijagnostike u bolesnika s COVID -19:

 

  1. Radiološku dijagnostiku treba koristiti razumno uz primjenu strogih mjera zaštite od infekcije, a što podrazumijeva zaštitnu odjeću za osoblje, adekvatan pristup bez ugrožavanja zdravlja drugih bolesnika, dezinfekciju radioloških prostorija nakon pretrage i prozračivanje prostora na radiologiji u trajanje od jednog sata.
  2. Radiomorfološke karakteristike vidljivih promjena u plućima nisu patognomonični za COVID-19 infekciju.
  3. CT ne treba koristiti kao dijagnostičku pretragu za postavljanje dijagnoze COVID-19 niti kao prvu radiološku pretragu u dijagnostičkom algoritmu.
  4. Kao prvu pretragu u dijagnostičkom algoritmu treba koristiti klasičnu radiografiju kod simptomatskih bolesnika sa sumnjom na COVID-19.
  5. CT treba koristiti za hospitalizirane, simptomatske pacijente bez adekvatnog supstrata na radiogramu uz istodobno značajno pogoršanje težine kliničke slike te u slučaju kliničke sumnje na razvoj komplikacija COVID-19 infekcije.
  6. Rtg snimanje je najbolje provoditi na bolničkom odjelu gdje su bolesnici stacionirani i to pokretnim Rtg uređajem kojeg je uvijek potrebno temeljito dezinficirati uz adekvatnu zaštitu osoblja i jasan postupnik rada s uređajem i kazetom, a kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije.
  7. U slučaju slučajnog korištenja stacionarne Rtg snimaonice ili CT-a za bolesnika kod kojeg se naknadno posumnja ili utvrdi COVID-19, potrebno je s epidemiolozima i drugim nadležnim službama osigurati adekvatan tretman izloženog osoblja, a snimaonicu temeljito dezinficirati i prozračiti u trajanju od 1 sat prije snimanja slijedećeg pacijenta.
  8. Liječnici specijalisti kliničke radiologije trebaju biti upoznati s radiomorfološkom prezentacijom COVID-19 infekcije.

OBJAVLJENO: 19/03/2020