MUSKULOSKELETNA RADIOLOGIJA

Dana 23. rujna  2017. godine u Zagrebu je održana izborna skupština Sekcije za muskuloskeletnu  radiologiju Hrvatskog društva radiologa (u daljnjem tekstu Sekcija). Na Skupštini je bilo prisutno 16 članova.

Većinom glasova nazočnih članova izabran je  Upravni odbor Sekcije od ukupno 5 članova u sastavu:

Članovi upravnog odbora:

 1. Igor Borić – predsjednik sekcije
 2. Mislav Čavka – tajnik sekcije
 3. Dina Miklić
 4. Vera Rakić-Eršek
 5. Kristina Potočki

 

Ciljevi sekcije:

 • Promicanje muskuloskeletne radiologije
 • Definiranje vremensko-kadrovskih normativa
 • Učlanjenje Sekcije u Europsko društva muskuloskeletne radiologiju (ESSR) te razvijanje suradnje s društvom
 • Popularizacije znanstvene aktivnosti
 • Razvijanje suradnje s kompatibilnim društvima na osnovama multidisciplinarnosti
 • Edukacijski skupovi

 

Sastanci:

 • 21.10. 2017.  u sklopu sastanka HDSTA, tema: LAKAT, Zabok
 • 10. do 13. 05. 2018. u skolopu ESSR Outreach  tečaja, tema: MSK ultrazvuk, Dubrovnik
 • 9. do 11. 05. 2019. u sklopu 6. slovensko-hrvatskog kongresa UZV, Vodice
 • 8. i 9. 11. 2019. u sklopu tečaja trajne medicinske izobrazbe „Oslikavanje ramena“, Zagreb
 • Angažiranjem sekcije  – prof. Giuseppe Gulielmi  iz Italije na HDR kongresu u Splitu 2018. g.

 

Sekcija trenutno ima 34 člana.

Članstvo u Sekciji  je besplatno.