Stručni sastanak HDR LISTOPAD 2016.

Pozivamo Vas na redoviti stručni sastanak Hrvatskog društva radiologa koji će se održati u velikoj dvorani HLZ-A, Zagreb, Šubićeva 9 u srijedu, 19 listopada 2016. godine u 18 sati.

 

Autori i teme predavanja su:

 

  1. dr.sc. Liana Cambj-Sapunar, KBC Split: „Perkutane drenaže akutnih kolecistitisa“
  2. dr.sc. Milan Radoš, HIIM Zagreb: „Neuroradiologija i neuroznanost“
  3. dr.sc. Gordana Ivanac, KB „Dubrava“: Kontrastni ultrazvuk (CEUS) u kliničkoj praksi
  4. dr.sc. Boris Brkljačić, KB „Dubrava“: „IDOR 2016 – Ultrazvuk u dijagnostici karcinoma dojke“

 

Nakon predavanja bit će organiziran prigodni domijenak u Caffe klubu Hrvatskog liječničkog zbora u organizaciji tvrtke Bayer.

bayer

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategorizira i vrednuje ovaj stručni skup sa 6 bodova za aktivno sudjelovanje i 4 boda za pasivno sudjelovanje. Kako bismo ubilježili Vašu nazočnost skupu na elektonsku karticu liječnika trebate upisati na popis nazočnih svoj OIB ili JMBG.

 

Ovdje možete pogledati službeni poziv.

OBJAVLJENO: 18/09/2016