Stručni sastanak HDR 11/14

Poziv na redoviti STRUČNI SASTANAK Hrvatskog društva radiologa koji će se održati u velikoj dvorani HLZ-a, Zagreb, Šubićeva 9 u srijedu, 19. studenog 2014. u 18 sati u organizaciji Kliničke bolnice Merkur.

Autori i teme predavanja:

Jasmina Plašćak – Tumori nazofarinksa – uloga MR-a (20 minuta)
Mirjana Flegarić Bradić – Radiološke metode u dijagnostici komplikacija nakon transplantacije jetre (10 minuta)
Nikola Ivan Leder – Virtualna kolonoskopija (10 minuta)

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK kategorizira i vrednuje ovaj stručni skup s 6 bodova za aktivno sudjelovanje i 4 boda za pasivno sudjelovanje. Kako bi ubilježili Vaše prisustvo na elektonsku karticu liječnika prisustvo morate upisati svoj JMBG na popis nazočnih – ne zaboravite ga ponijeti!

U privitku šaljemo službeni poziv u PDF formatu.

Hvala na dolasku.

Hrvatski liječnički zbor
HRVATSKO DRUŠTVO RADIOLOGA
Šubićeva 9, HR-10000 Zagreb
Telefon: 01/5693300
Telefaks: 01/4655066

OBJAVLJENO: 15/11/2014