Seminaria hepatologica: TUMORI JETRE

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA, ZAGREB, Zavod za gastroenterologiju, Zavod za abdominalnu kirurgiju, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički zavod za patologiju i citologiju uz potporu Hrvatskog gastroenterološkog društva, Hrvtaskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji, Hrvatskog društva za hepatobilijarnu i pankreatičnu kirurgiju, Europska federacija društava za ultrazvuk u medicini i biologiji, Svjetska gastroenterološka organizacija organiziraju jednodnevni simpozij

Seminaria hepatologica: TUMORI JETRE

Petak, 12. prosinca 2014.

Amfiteatar, II kat, Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, Hrvatska

OBJAVLJENO: 08/12/2014