Prediktivna uloga MR dojki u određivanju molekularnog podtipa karcinoma dojke

Klinički zavodi za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb organizira Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije ‘Prediktivna uloga magnetske rezonancije dojki u određivanju molekularnog podtipa karcinoma dojke’. Tečaj će se održati 08. Prosinca 2020. online.

 

Radiomika je novo područje u slikovnoj dijagnostici. Za razliku od analize radioloških snimaka ”golim” okom koja je radiološka dijagnostika inkorporirana u svakodnevnu kliničku praksu, radiomika se temelji na kvantitativnoj analizi snimaka dobivenih različitim slikovnim metodama. Slijedom navedenog, radiomika je obećavajuća strategija u slikovnoj dijagnostici koja omogućava dobivanje više informacija iz učinjenih slikovnih pregleda te ima potencijal u ostvarivanju prediktivne, preventivne, personalizirane i participativne medicine.

Tečajem su na jedinstven način obuhvaćena temeljna znanja i vještine u dijagnostičkoj radiologiji bolesti dojke potrebna za upoznavanje s temeljnim principima radiomike. Također, polaznik tečaja će se upoznati dosadašnjim spoznajama u radiomici karcinoma dojke.  Objasnit će se osnovne radiološke karakteristike različitih podtipova karcinoma dojke na slikovnim metodama koje se svakodnevno koriste u dijagnostici bolesti dojke. Polaznicima će biti objašnjena patohistološka analiza uzorka dobivenog biopsijom ili kirurškim zahvatom. Također, upoznat će se s trenutnim spoznajama o heterogenosti karcinoma dojke te značenju koje određivanje podtipa ima za optimalno liječenje.

U sklopu tečaja će se kroz online prezentacije i praktične demonstracije polaznicima objasniti sveobuhvatan postupak radiomike u slikovnoj obradi karcinoma dojke s fokusom na određivanje molekularnog podtipa karcinoma dojke. Prikazat će se priprema snimaka za automatsko izvlačenje radiomskih značajki, postupci za analizu i odabir značajki te razvoj prediktivnih modela. Također, polaznici će se upoznati s dosadašnjim rezultatima vezanim uz prediktivnu ulozu radiomskih značajki za određivanje molekularnog podtipa karcinoma dojke dobivenih u sklopu HRZZ projekta BOBCat.

 

Tečaj je bodovan od Hrvatske liječničke komore.

 

Više informacija i program možete vidjeti ovdje.

 

Pristupnica možete ispuniti ovdje.

OBJAVLJENO: 20/11/2020