ESCR 2020 – obavijest

15. i 16. listopada 2020. održat će se godišnji kongres European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR); nažalost neće biti u Dubrovniku kako je predviđeno, već u online izdanju.

 

Više informacija na https://www.escr.org/congress/

OBJAVLJENO: 05/10/2020