HOTEL OSIJEK

17:00 – 19:30   Registracija sudionika

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

20:00 – 20:30   Svečano otvaranje 6. kongresa Hrvatskog društva radiologa

Pozdravni govor predsjednika Hrvatskog društva radiologa

Pozdravni govor župana

Pozdravni govor gradonačelnika

Uvodna predavanja:

• Bešenski Nada – Quo vadis radiologia?

• Klarić Ćustović Ratimira – Povratak u budućnost

 

20:30 – 21:30   Predstava Lipa si, Teno!

21:30 – 23:00   Domjenak dobrodošlice

Nastup vokalnog sastava Akvarel

Izložba fotografije Mojih prvih 40 fotografskih godina

Boris Sontacchi, AFIAP – Fotoklub Osijek

Raspored predavanja – Petak 3.10.2014. – grafički prikaz

DVORANA A

    8:00 – 9:35    Radiologija mišićno-koštanog sustava

Moderatori: Kristina Potočki, Igor Borić, Dina Miklić

 

8:00 – 8:25 Miklić D.

Dijagnostika kod traume gležnja: što, kada i zašto.

8:25 – 8:35 Mustapić M, Galović Marić A, Marjan D, Luetić Cavor LJ.

Magnetic Resonance imaging of Metatarsalgia

8:35 – 8:45 Kretić D,  Šarić G.

Metode evaluacije masne degeneracije supraspinatusa.

8:45 – 8:55 Jovanović I, Potočki K, Štern-Padovan R.

Utjecaj tjelesne težine i masnog tkiva na koštanu mineralnu gustoću

8:55 – 9:05 Prutki M, Potočki K, Štekić Novački K.

MR karakteristike benignih sinovijalnih poremećaja koljena.

9:05 – 9:15 Kretić D, Turk T, Lončar B, Šarić G.

Neionizirajući radiološki modaliteti u diferenciranju neuobičajenih mekotkivnih promjena.

9:15 – 9:25 Mustapić M, Bašić Jukić N, Višković K.

MRI of Tendons in Renal Transplant Recipients.

9:25 – 9:35 Luetić Cavor LJ, Miklić D, Rakić Eršek V, Margetić P, Salaj M, Župetić I.

Prikaz slučaja: Hondrosarkom cervikalne kralješnice u bolesnika s multiplim hereditarnim egzostozama – lutanja do dijagnoze.

 

  9:35 – 10:00   Pauza za kavu

 

10:00 – 11:35   Intervencijska radiologija

Moderatori: Vinko Vidjak, Josip Mašković, Danijel Cvetko

 

10:00 – 10:25 Vidjak V.

Povezanost aneurizmi i/ili pseudoaneurizmi  ogranaka aorte i perkutanog liječenja.

10:25 – 10:35 Turk T, Rubin O, Kovačić B, Tomaš I.

Perkutana embolizacija vene porte – kada, kako i zašto?

10:35 – 10:45 Cvetko D, Ćurić J, Radoš S, Tičinović N, Vavro H, Strineka M, Brkljačić B

Perkutana intraarterijska tromboliza kod akutne ishemije ekstremiteta.

10:45 – 10:55 Bušić Pavlek I, Kalousek V, Čulo B, Zadravec D, Kralj K.

Dijagnostika i endovaskularno lijecenje karotis- kavernoznih i vertebrovertebralnih fistula – naša iskustva.

10:55 – 11:05 Krpan T, Kejla Z, Borojević N, Schmidt S, Kalousek V, Čulo B, Bušić I, Župetić I.

Embolizacija metastatskih vaskularnih lezija kralješnice.

11:05 – 11:15 Tičinović N, Ćurić J, Radoš S, Cvetko D, Brkljačić B.

Infrapoplitealni retrogradni pristup u liječenju PAB – naša iskustva.

11:15 – 11:25 Šarić G, Čandrlić K, Kalajdžić Čandrlić J, Mišević T.

Zajednički rad kirurga i radiologa u liječenju venske insuficijencije nogu endovenoznim termoablacijskim zahvatima – naša iskustva.

11:25 – 11:35 Novosel L, Perkov D, Smiljanić R, Dobrota S, Štern-Padovan R.

Perkutana transluminalna angioplastika u terapiji komplikacija dijaliznih arterio-venskih fistula.

 

13:35 – 12:00   Pauza za kavu

12:00 – 13:00   Sponzorirano predavanje (Eli Lilly)

13:00 – 14:00   Pauza za ručak

 

14:00 – 15:25   Radiologija dječje dobi i hitnih stanja

Moderatori: Goran Roić, Zoltán Harkányi, Klaudija Višković

 

14:00 – 14:25 Roić G.

Dijagnostika vezikoureteralnog refluksa od početaka do danas.

14:25 – 14:35 Cvitković Roić A, Palčić I.

Videourodinamika uz ultrazvučnu cistografiju u dijagnostici i praćenju vezikoureteralnog refluksa u djece.

14:35 – 14:45 Višković K, Frković M, Tešović G.

Vrijednost sumacijskih snimaka torakalnih organa, kliničkih i laboratorijskih nalaza u predviđanju ishoda izvanbolničke pneumonije dječje dobi.

14:45 – 14:55 Bajramović D, Skender M, Muršić M, Štern-Padovan R.

Radiološka dijagnostika u hitnoj službi – opravdane indikacije ili „defenzivna medicina“?

14:55 – 15:05  Miović D, Radonić M, Kosović V.

Prikaz dva slučaja — teške povrede abdomena kod djece nakon male  traume.

15:05 – 15:15 Smoljan M, Jović A, Rubil D, Kalousek V, Zadravec D.

Hitna neuroradiološka dijagnostika – 2013. godina u KBC ‘Sestre milosrdnice’.

15:15 – 15:25 Šarić G, Kristek B, Štimac D.

Objedinjeni bolnički hitni prijem i problemi vezani uz radiološku obradu bolesnika.

 

15:25 – 16:00   Pauza za kavu

 

16:00 – 16:55   Radiologija grudnog koša i pluća

Moderatori: Ivica Mažuranić, Melita Kukuljan, Jelena Popić Ramač

 

16:00 – 16:25  Mažuranić I.

Magnetna rezonancija torakopulmonalne regije.

16:25 – 16:35 Sertić Milić H. 

Probir karcinoma pluća / Lung cancer screening.

16:35 – 16:45 Ikić Đ, Cukon Z, Klarić K, Besser-Silkoni Ž, Šorak B, Budisavljević A, Radonić M.

Uloga transtorakalne punkcije ( TTP ) pod kontrolom MSCT-a u dijagnostici torakalnih lezija u OB Pula.

16:45 – 16:55 Mažuranić I.

HRCT u ILD/UIP.

 

16:55 – 17:05   Pauza

 

17:05 – 18:00   Radiologija grudnog koša i pluća (nastavak)

 

17:05 – 17:30 Kukuljan M.

Difuzne bolesti pluća karakterizirane prvenstveno parenhimskim opacifikacijama.

17:30 – 17:40 Batinić T, Mihanović F, Zubin P, Lojpur M, Dujić Ž.

Analysis of involuntary diaphragmatic movement in elite breath-hold divers – MRI study.

17:40 – 17:50 Ibralić M, Šehović S.

Mogućnosti MRI u procjeni  operabilnosti karcinoma pluća.

17:50 – 18:00 Popić Ramač J, Leder NI, Vidjak V.

Dynamic MR imaging in differential diagnosis of anterior mediastinal masses.

 

DVORANA B

 

    8:00 – 9:35    Radiologija probavnog sustava

Moderatori: András Palkó, Damir Miletić, Marina Maras Šimunić

 

8:00 – 8:25 Palkó A.

Incidental Liver Lesions.

8:25 – 8:35 Tkalčić L, Valković Zujić P, Grubešić T, Mijandrušić-Sinčić B, Miletić D.

Studija izvodljivosti MR enterokolonografije u bolesnika s Crohnovom bolešću.

8:35 – 8:45 Krpan T, Bušić Pavlek I, Smoljan M, Schmidt S, Rihtar T.

Dijagnostika inzulinoma intravaskularnim injiciranjem kalcijevog glukagonata-prikaz slučaja.

8:45 – 8:55 Kadežabek T, Baščevan B, Raić V, Lodeta B.

Abdominalna splenoza imitira tumor nadbubrežne žlijezde.

8:55 – 9:05 Flegarić-Bradić M, Grubelić-Crnčević M, Bradić T, Blašković D, Leder N, Kavur L, Lubina Z, Novacic K, Vidjak V.

Radiološke metode u dijagnostici komplikacija nakon transplantacije jetre.

9:05 – 9:15 Maltarić Ž, Saghir H, Hlebec N, Balog N.

Ektopična slezena, duplikacijska cista želuca i malrotacija vijuga tankog crijeva – tri rijetka stanja kod iste pacijentice.

9:15 – 9:25 Grgorinić I, Đurđica Ikić, Laškarin A.

Osler Weber Rendu sindrom udružen s anomalnim ishodištima hepatalnih aretrija.

9:25 – 9:35 Strineka M, Cvetko D, Radović N, Ivanac G, Brkljačić B.

Apsces glutealne regije – prikaz slučaja.

 

  9:35 – 10:00   Pauza za kavu

 

10:00 – 11:35   Neuroradiologija

Moderatori: Zulejha Merhemić, Zoran Rumboldt, Hrvoje Vavro

 

10:00 – 10:25 Merhemić Z.

Imaging of Intrancranial Haemorrhage.

10:25 – 10:35 Borojević N, Bušić-Pavlek I, Schmidt S, Malčić J, Krpan T, Vukojević R, Lešina-Jović A, Brnić Z.

MSCTA u dokazivanju moždane smrti u KBCSM.

10:35 – 10:45 Zadravec D, Žiža M, Jović A, Kalousek V.

Wallenberg sindrom – prikaz dva slučaja.

10:45 – 10:55  Vavro H, Brkljačić B.

Doplerom na multiplu – ima li smisla?

10:55 – 11:05 Dodig D, Hadi S, Matheus G, Rumboldt Z, Miletić D.

CT karakterizacija i etiološko – klinička korelacija krvarenja na površini mozga potencijalno lokaliziranih u subpijalnom i/ili ograničenom segmentu subarahnoidalnog prostora.

11:05 – 11:15 Antulov R, Šimić H, Kovačić S, Kolić Z, Bajek G, Miletić D.

Value of cerebrospinal fluid flow quantification in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus undergoing third ventriculostomy: A pilot study.

11:15 – 11:25 Ružić Baršić A, Antulov R, Mance D, Kovačić S, Miletić D.

Perfuzija magnetskom rezonancijom u bolesnika s gliomskim tumorom visokog stupnja.

11:25 – 11:35 Jović A, Smoljan M, Lenardić V, Kalousek V, Krolo I, Zadravec D.

Vrijednost magnetske rezonancije u dijagnostici patologije selarnog i paraselarnog područja.

 

11:35 – 12:00   Pauza za kavu

12:00 – 13:00   Sponzorirano predavanje (Eli Lilly)

13:00 – 14:00   Pauza za ručak

 

14:00 – 15:35   Radiologija dojki

Moderatori: Zoran Brnić, Igor Čikara, Damir Štimac

 

14:00-14:25  Štimac D, Faj D, Majić P, Franz L.

Usporedba doze zračenja i kvalitete snimaka u digitalnoj i analognoj mamografiji.

14:25 – 14:35 Zubović Matovac I.

Novosti u dijagnostici bolesti dojki – peta revizija BI RADS atlasa.

14:35 – 14:45 Kašnik K, Kašnik K, Brnić Z, Borojević N.

MAMMA’  iz perspektive sudionica u programu.

14:45 – 14:55 Katavić N, Bojanić K, Škof K, Santo T, Pacovski M, Sikora M.

Raspodjela karcinoma dojke otkrivenih „nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke“  u osječko-baranjskoj županiji.

14:55 – 15:05 Luetić D, Barišić I, Krnić A, Barać S, Gabela-Ivković S, Buča A.

Core biopsija dojke-naša iskustva.

15:05 – 15:15 Petrić Sabolski A, Ivanac G, Muldini Dragoja A, Blažević S, Brkljačić B.

Metastaza lobularnog karcinoma dojke u cerviks uterusa- prikaz slučaja.

15:15 – 15:25 Štimac D, Ivezić Z, Raguž N, Marjanović K, Kralik K.

Vrijednost ultrazvučnih BI-RADS deskriptora u ocjeni malignosti tvorbi dojki.

15:25 – 15:35 Prutki M, Alduk AM, Štekić Novački K, Petrovečki M, Štern-Padovan R.

Slučajni nalazi kod MR pregleda dojki.

 

15:35 – 16:00   Pauza za kavu

 

16:00 – 17:15   Radiologija glave i vrata

Moderatori: Katarina Šurlan Popovič, Dijana Zadravec, Tatjana Rotim

 

16:00 – 16:25 Šurlan Popovič K.

CT i MR perfuzija tumora glave i vrata.

16:25 – 16:35 Belina S.

Virtual endoscopy of the ear.

16:35-16:45 Belina S.

Virtual endoscopy of larynx and hypopharynx.

16:45 – 16:55 Franćeski D, Hat J.

Radiološke metode u  prikazu regije baze lubanje.

16:55 – 17:05 Franćeski D, Hat J.

Radiološki prikaz patoloških entiteta regije baze lubanje- primjeri iz prakse.

17:05 – 17:15 Zadravec  D, Vukojević R, Gregurić T, Marleku F, Kalousek V, Pećina HI, Bedek D, Kralj K, Krolo I.

MSCT i MR u dijagnostici karcinoma laringsa i orohipofaringsa.

 

17:15 – 17:25   Pauza

 

17:25 – 18:40   Radiologija glave i vrata (nastavak)

 

17:25 – 17:50 Zadravec D.

Digitalna radiologija u stomatologiji.

17:50 – 18:00 Krolo I, Zadravec D.

Radiologija u dentalnoj implantologiji.

18:00 – 18:10 Rotim T, Pušeljić I, Turk T, Perić M, Zubčić V, Marijanović K, Erić S, Rajc J, Pušeljić S.

Ekstrakranijalni parafaringealni meningeom – prikaz bolesnika.

18:10 – 18:20 Stančić-Rokotov S, Tadić R, Vukojević R, Kalousek V, Zadravec D, Krolo I.

Vrijednost magnetske rezonancije u patologiji orbita.

18:20 – 18:40 Plašćak JMakaruha K, Kavur L, Vidjak V.

MR Imaging paranazalnih šupljina – kada i kako?

 

 

DVORANA C

 

    8:00 – 9:35   Zaštita od zračenja

Moderatori: Zoran Brnić, Jelena Popić Ramač, Damir Štimac

 

8:00 – 8:25 Brnić Z.

Izloženost dojke zračenju i važnost kontrole kvalitete.

8:25 – 8:35 Šegota D, Jurković S, Posedel D, Kralik I, Miletić D, Faj D.

Uspostava lokalnih dijagnostičnih referentnih razina (LDRL) za CT preglede u KBC-u Rijeka i usporedba s preporukama Europske komisije.

8:35 – 8:45 Kralik I, Faj D, Jurković S, Posedel D, Šegota D.

EU projekt IPA 2008 ‘Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja’ – kontrola kvalitete i procjena doze pacijenta.

8:45 – 8:55 Turk T, Faj D, Rubin O, Šarić G, Mišević T, Pušeljić I, Rotim T.

Određivanje dijagnostičkih referentnih razina u postupcima intervencijske radiologije.

8:55 – 9:05 Popić Ramač J, Vidjak V, Brnić Z, Leder NI, Knežević Ž.

Counseling patients exposed to ionising radiation in diagnostic radiology during pregnancy.

9:05 – 9:15 Štimac D, Pacovski M, Majić P.

Optimizacija doze kod stereotaksijom navođene invazivne dijagnostike promjena dojki.

9:15 – 9:25 Kralik M, Lušić M, Hrabak Paar M, Šunjara V, Štern-Padovan R.

PET/CT dvije godine poslije…

9:25 – 9:35 Šegota D, Jurković S, Faj D, Valković Zujić P, Posedel D, Kralik I, Miletić D.

Rezultati uspostave programa osiguranja kvalitete u mamografiji u KBC-u Rijeka.

 

  9:35 – 10:00   Pauza za kavu

 

10:00 – 11:45   Radiologija probavnog sustava

Moderatori: Damir Miletić, András Palkó, Tamer Salha

 

10:00 – 10:25 Miletić D.

Radiologija peritoneuma i mezenterija.

10:25 – 10:35 Stupalo A, Bolanča K, Herceg Ž, Babić N, Sučić Z.

Prikaz slučaja pendulirajućeg hemangioma jetre.

10:35 – 10:45 Salha T, Vrselja Z, Šarić G, Radić R, Ćurić G.

Chemerin blood levels are associated with cross-sectional areas of different compartments of adipose tissue at L5 level.

10:45 – 10:55 Potočki K. 

Denzitometrija masnog tkiva – ‘oružje’ protiv debljine.

10:55 – 11:05 Maras-Šimunić M, Roglić J.

Use of MDCT and MRCP  in patients with biliary obstruction.

11:05 – 11:15 Grubešić T, Mazur-Grbac M, Valković Zujić P, Tkalčić L, Kovač D, Zelić M, Miletić D.

Magnetska rezonancija u predoperacijskoj procjeni rektalnog karcinoma

11:15 – 11:25 Arnautalić L, Azabagić S,  Selimovic A,  Jagodić A.

Kompjuterizirana tomografija i magnetna rezonanca u određivanju N stadija kod karcinoma rektuma.

11:25 – 11:35 Leder NI, Kavur L, Popić Ramač J, Vidjak V.

Moderne tehnike u radiološkoj dijagnostici debelog crijeva.

11:35 – 11:45 Sofić A, Husić-Selimović A, Banjin M , Eminagić DŽ, Đuran A.

MRI- evaluacija  efekata neoadjuvantne terapije kod rektalnog karcinoma.

 

11:45 – 14:00   Pauza za ručak

 

14:00 – 15:25   Radiologija mišićno-koštanog sustava

Moderatori: Kristina Potočki, Dina Miklić, Ivana Župetić

 

14:00 – 14:25 Potočki K, Štekić Novački K, Prutki M.

Slikovna obrada u zglobnih bolesti djece: što, kada i kako.

14:25 – 14:35 Srdoč D, Ivanac G, Čavka M, Brkljačić B.

Značaj MR oslikavanja kod  reumatoidnog artritisa.

14:35 – 14:45 Penezić LJ, Klarić K, Kos V, Laškarin A.

Objektivizacija miogeloza ultrazvukom.

14:45 – 14:55 Šimunović M, Kubat O, Bajramović D, Potočki K.

Can we predict fracture in pathologic altered bone of the proximal femur using only plain radiographs?

14:55 – 15:05 Raić V, Bišćan S. Kadežabek T.

Osteochondritis Dissecans (OCD).

15:05 – 15:15 Župetić I, Miklić D, Rakić-Eršek V, Salaj M, Margetić P, Luetić-Cavor LJ.

Lom kralježnice kod bolesnika sa Ankilozantnim Spondilitisom.

15:15 – 15:25 Baščevan B, Bišćan S, Raić V,  Heged T.

Stres Frakture.

 

15:25 – 16:00   Pauza za kavu

 

16:00 – 17:05   Radiologija srca i krvnih žila

Moderatori: István Battyány, Ružica Maksimović, Morana Brkljačić

 

16:00 – 16:25 Battyány I.

MDCT of the heart in valvular diseases.

16:25 – 16:35 Kralik M,  Petrovečki M, Lušić M, Štern-Padovan R.

Hitni CT u analizi infarkta s rupturom miokarda i tamponadom perikarda.

16:35 – 16:45 Đinđić-Pavičić M, Bošković-Dragičević I.

Multpli primarni tumori-prikaz slučaja.

16:45 – 16:55 Vrselja Z, Brkić H, Salha T, Ćurić G.

Asynchronous arrival of pulse waves through the internal carotid arteries to the cerebral circulation.

16:55 – 17:05 Odak D, Vidjak V, Grga A, Kavur L, Matijevic F.

Komparativna analiza dopplerskih nalaza hemodinamski značajnih suženja na vratnim segmentima karotidnih arterija sa angiografskim i kirurškim nalazima.

 

17:05 – 17:15   Pauza

 

17:15 – 18:20   Radiologija srca i krvnih žila (nastavak)

 

17:15 – 17:40 Maksimović R.

MRI in Non-Ischaemic Cardiomyopathies.

17:40 – 17:50 Marušić P,  Vukelić-Marković M, Ćurić J, Brkljačić B.

Iatrogenic obstruction of the vena cava superior – how the body protects itself.

17:50 – 18:00 Vrselja Z, Istvanić T, Brkić H, Radić R, Lekšan I, Ćurić G.

Clinical follow-up and computational fluid dynamic analysis of modified eversion carotid endarterectomy.

18:00 – 18:10 Brkljačić M, Šturlić M, Cvetko D, Čikara I, Mesić E, Brkljačić B.

Ograničenja slikovnih metoda prikaza aterosklerotske bolesti karotidnih arterija.

18:10-18:20 Belina S, Futivić A.

MDCT angiography of acute pulmonary embolism (PE) – retrospective study.

 

 

E-POSTERI

 

12:00 – 13:00   Prezentacija e-postera

Moderatori: Zoran Rumboldt, Petra Valković Zujić

 

E-P-1. Fokalna nodularna hiperplazija – od radiološke dijagnoze do laparoskopskog liječenja – prikaz slučaja

Baršić Ostojić S, Troskot-Perić R, Pavlović T, Patrlj L, Sučić Z

E-P-2. Endometrioza m. rectus abdominis -prikaz slučaja

Beck N, Baršić Ostojić S, Zadro Z, Pavlović T, Jelavić F, Sučić Z

E-P-3. Madelung’s disease: case report

Belina S, Marjanović D

E-P-4. Prikaz slučaja: tromboza brahijalne arterije uzrokovana ugrizom psa

Kolarić M, Gotovac N, Papac M, Milinković K, Slišurić F, Zukanović G , Glavić Ž

E-P-5. Spontana ruptura slezene – rijetka komplikacija pankreatitisa

Papac M, Gotovac N, Cimerman Radić V, Kolarić M, Milinković K

E-P-6. Inflamatorni pseudotumor peritoneuma – prikaz slučaja

Pavlović T, Baršić Ostojić S, Sučić Z

E-P-7. Hill Sachs i Bankart lezija (prikaz slučaja)

Pirc Ž, Mihailović G

E-P-8. Multiple nerupturirane intracerebralne aneurizme – prikaz slučaja

Poduje M, Radolović-Prenc L, Vidović I, Jotanović Ž

E-P-9. Metastaza karcinoma dojke u retrosternalno masno tkivo

Prutki M, Bajramović D, Lambaša S, Štern-Padovan R

E-P-10. Retroperitoneal foregut cyst

Šimić M, Vukelić Marković M, Ćurić J

E-P-11. Prikaz dosadašnjih rezultata „Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke“ u Osječko-baranjskoj županiji

Bojanić K, Katavić N, Škof K, Santo T, Pacovski M, Sikora M

E-P-12. Maligni filodes tumor kliničke prezentacije kao recidivni fibroadenom

Valković Zujić P, Grebić D, Fučkar Čupić D, Rajković Molek K

E-P-13. Prikaz bolesnice sa relapsom B – staničnog limfoma u parenhimu dojke

Valković Zujić P, Grebić D

E-P-14. Granulomatozna upala dojke kao prva klinička manifestacija sarkoidoze

Valković Zujić P, Grebić D

Raspored predavanja – Subota 4.10.2014. – grafički prikaz

DVORANA A

 

    8:00 – 9:35   Intervencijska radiologija

Moderatori: Josip Mašković, Dmitrij Kuhelj, Marko Radoš

 

8:00 – 8:10 Mašković J, Ćurić J, Bogdan G.

Stent-graft u liječenju mikotičnih aneurizmi aorte.

8:10-8:35 Mašković J, Bogdan G.

Stent u liječenju koarktacije aorte.

8:35 – 8:45 Vavro H, Cvetko D, Ćurić J.

Stentiranje karotidnih arterija – naša iskustva.

8:45 – 8:55 Radoš S, Ćurić J, Cvetko D, Tičinović N, Brkljačić B.

Intervencije na potkoljeničnim arterijama u bolesnika s kritičnom ishemijom donjih ekstremiteta.

8:55 – 9:05 Rubil D, Kalousek V, Lenardić V, Čulo B, Zadravec D.

Dijagnostika i endovaskularno liječenje aneurizmi stražnje cirkulacije – naša iskustva.

9:05 – 9:15 Gardijan D, Ozretić D, Radoš M.

Liječenje intrakranijskih aneurizmi flow diverter stentovima.

9:15 – 9:25 Čandrlić K, Šarić G, Kalajdžić Čandrlić J, Mišević T.

Venski ulkusi donjih ekstremiteta: kirurško liječenje i minimalno invazivna endoablacija vena.

9:25 – 9:35 Krnić A, Jelavić Kojić F, Baršić Ostojić S, Sučić Z.

Ultrasound guided foam sclerotherapy – the simplest, least invasive, and cheapest method for varicose veins treatment.

 

    9:35 – 9:50   Pauza za kavu

 

  9:50 – 10:50   Sponzorirano predavanje (Guerbet)

 

10:50 – 11:00   Pauza za kavu

 

11:00 – 11:55   Neuroradiologija

Moderatori: Zoran Rumboldt, Goran Roić, Hrvoje Vavro

 

11:00 – 11:25 Rumboldt Z.

Update on a Stroke Imaging.

11:25 – 11:35 Dolić K, Buča A, Lahman-Dorić M, Kuštera Ćurković S, Glavina G.

Neuroradiološki prikaz intrakranijalnih i spinalnih meningeoma.

11:35 – 11:45 Kolić K, Boulter D, Manzoor MU, Naveed MA, Matheus MG, Rumboldt Z.

Vrijednost perfuzijskog CT-a mozga u dijagnostici malih ishemijskih lezija.

11:45 – 11:55 Vavro H, Parker R, Patrick K, Rumboldt Z, Mintzer J, Spampinato M.

Problemi s imenovanjem stvari i gubitak sive moždane tvari u ranoj fazi Alzheimerove bolesti.

 

12:00 – 12:45   Prezentacija knjige

Stojanović J. Trzajna ozljeda – riješena enigma.

 

12:45 – 14:00   Pauza za ručak

 

14:00 – 15:30   HDR upoznaje ESR (CSR meets ESR)

 

14:00 – 14:30 Bonomo L.

Presentation of ESR

14:30 – 15:00 Reekers JA.

The Future Direction of Interventional Radiology

15:00 – 15:30 Franquet T.

Understanding Pulmonary Infections through Radiologic-Pathologic Correlation

 

DVORANA B

 

    8:00 – 9:25   Radiologija dječje dobi

Moderatori: Zoltán Harkányi, Branka Kristek, Tonći Grmoja

 

8:00 – 8:25 Harkányi Z.

Impact of Contrast Enhanced US in Every Day Radiology Practice.

8:25 – 8:35 Štekić Novački K, Prutki P, Duspara V, Potočki K.

Bolni kuk u dječjoj dobi.

8:35 – 8:45 Dobrić H, Milas V, Pušeljić S, Musa K, Divković  D, Salha T.

Jednostavna cista jajnika kod novorođenčeta – prikazi triju bolesnica.

8:45 – 8:55 Tripalo Batoš A, Grmoja T, Marjanović J, Dukarić N, Roić G.

Akutni neurološki ispad i sumnja na ishemiju mozga u dječjoj  dobi- MR prikaz slučajeva.

8:55 – 9:05 Grmoja T, Tripalo Batoš A, Marjanović J, Dukarić N, Roić G.

Ultrazvukom vođena hidrostatska repozicija ileokoličnih invaginacija- naša iskustva.

9:05 – 9:15 Kristek B, Pušeljić I, Rotim T,  Pušeljić S.

Radiološke osobitosti kongenitalne lipodristrofije – berardinelli seip sindroma.

9:15 – 9:25 Pušeljić I, Kristek B, Rotim T, Pušeljić S.

Radiološka obilježja sindroma ubrzanog koštanog dozrijevanja (Marshall-Smith sindrom) i uloganuclear factor i/x (nfi-x) u patogenezi

 

    9:25 – 9:50   Pauza za kavu

 

  9:50 – 10:50   Sponzorirano predavanje (GUERBET)

 

10:50 – 11:00   Pauza za kavu

 

11:00 – 12:45   Radiologija dojke

Moderatori: Boris Brkljačić, Petra Valković Zujić, Maja Prutki

 

11:00 – 11:25 Ivanac G.

Uloga elastografije u prikazu tvorbi u dojci.

11:25 – 11:35 Alduk AM, Prutki M, Brčić I, Štern-Padovan R.

Silikonski granulom dojke.

11:35 – 11:45 Pal A, Cujzek I, Milevčić D, Bosilj D, Purković S, Radiković S.

Ultrazvukom vođena biopsija dojke širokom iglom – naša iskustva.

11:45 – 11:55 Fejzić H, Mujagić S, Burina M, Azabagić S.

Tumor marker CA 15-3 u oboljelih od karcinoma dojke.

11:55 – 12:05 Prutki M, Štekić Novački K, Duspara V, Štern-Padovan R.

Ultrazvukom vođena aspiracija apscesa dojke.

12:05 – 12:15 Bojanić K, Katavić N, Škof K, Pacovski M, Perić M, Sikora M.

Uloga ultrazvučne elastografije u razlikovanju benignih i malignih lezija dojke.

12:15 – 12:25 Miović D, Buhić S, Margaritoni M, Žuljević L.

Usporedba rezulta otkrivanja raka dojke -  tri uzastopne godine prije i nakon uvođenja nacionalnog mamografskog screening programa

12:25 – 12:35 Bolanča K, Ramljak V, Brnić Z, Herceg Ž.

One day clinic.

12:35 – 12:45 Valković Zujić P, Dodig D, Grubešić T, Miletić D.

Terminologija BI-RADS klasifikacije – da li je dovoljna da nadoknadi neiskustvo mladog radiologa?

 

12:45 – 14:00   Pauza za ručak

 

14:00 - 15:30   HDR upoznaje ESR (CSR meets ESR)

 

POSTERI

10:00 – 12:00   Prezentacija postera

Moderatori: Igor Borić, Hussein Saghir

 

P-1. Urolitijaza u djece – prikaz pacijenata

Arambašić J, Turjak N, Marjanac I, Banjan I

P-2. Tumor pinealne regije kod šestogodišnje djevojčice – prikaz slučaja

Bajović Z, Vera Đ

P-3. Lateralni subtalarni sindrom sraza

Bišćan S, Kadežabek T, Šćurić J

P-4. Intraosalni lipomi – patognomonični radiološki nalaz

Bišćan S, Kadezabek T, Skalicki I

P-5. Spontana ruptura angiomiolipoma bubrega – prikaz slučaja

Kučić D, Pal A, Kopjar V, Lodeta B, Kopjar A

P-6. Tumefaktivni oblik multiple skleroze kao dijagnostički izazov – prikaz slučaja

Čarić A, Dolić K, Buča A, Bilić I, Lahman-Dorić M, Kuštera-Ćurković S

P-7. Griselov sindrom: netraumatska atlantoaksijalna subluksacija – prikaz slučaja

Gregurić T, Rubil D, Bedek D, Pećina H, Zadravec D, Jajić J, Marleku F

P-8. Avaskularna nekroza kuka (AVN)

Heged T, Bišćan S, Raić V, Baščevan B

P-9. Metastatski ‘signet ring cell’ karcinom u dojci

Kolar I, Jelic S, Plesa A, Jurjević Z

P-10. Amiloidna osteoartromiopatija u bolesnice s multiplim mijelomom

Mamula M, Juranović T, Budisavljević I, Valković T, Miletić D

P-11. Sakralni sindrom – prikaz slučaja

Palčić I, Grmoja T, Rešić A, Pleša Z, Cvitković Roić A, Roić G

P-12. Dvostruki ureter sa slijepim završetkom – prikaz slučaja

Palčić I, Cvitković Roić A, Roić G, Grmoja T, Tripalo Batoš A

P-13. Kompjutorizirana tomografija i ultrazvuk: komplementarne metode u dijagnostici karcinoma bubrega

Pavlović I, Markić D, Budiselić B, Maričić A, Miletić D

P-14. Radiološka obilježja sindroma ubrzanog koštanog dozrijevanja (Marshall-Smith sindrom) i uloga nuclear factor I/X (NFI-X) u patogenezi

Pušeljić I, Kristek B, Rotim T, Pušeljić S

P-15. Spinalni hondrosarkom: Prikaz slučaja

Radović N, Petrović J, Strineka M, Špero M, Marušić P, Ivanac G, Brkljačić B

P-16. Perforacija žučnog mjehura i inkarcerirana umbilikalna hernija s opsežnim apscesima: prikaz slučaja

Radumilo Klarić I, Ravlić I, Marjanović D, Vukić M

P-17. Spontaneous rectus sheat hematoma: case report

Ravlić I, Belina S

P-18. Avulzijski prijelom tibijalnog tuberkla – rijetka lokacija prijeloma koljena u odraslih: prikaz slučaja s pregledom literature

Ravlić I, Radumilo Klarić I, Borić I, Vukić M, Belina S

P-19. MRI of tarsal coalition

Rihtar T, Kuharić I, Postružin Gršić L, Bušić Pavlek I, Mustapić M

P-20. Neuroradiološka obilježja distalne delecije 11q kromosoma – Jacobsen sindroma

Rotim T, Kristek B, Pušeljić I, Pušeljić S

P-21. Koegzistiranje pituitarnog adenoma i intraselarne aneurizme karotidne arterije

Stančić- Rokotov S, Kalousek V, Čulo B, Postružin-Gršić L, Zadravec Z, Marleku F

P-22. UZV i CT morfološki prikaz bilateralnih ekstraadrenalnih perirenalnih miolipoma

Streharsky M, Ikić Đ, Grgorinić I, Jovanović I

P-23. Razjašnjavanje incidentaloma otkrivenog na CT simulatoru za planiranje zračenja u sklopu radioterapije nakon operacije karcinoma dojke

Stupalo A, Bolanča K, Pedišić I, Sučić Z

P-24. Pileflebitis i multipli apscesi jetre kao komplikacija apendicitisa – prikaz slučaja

Vukić M, Žulj Žilić S, Marjanović D, Čižmek K

P-25. Septic sacroiliitis – a case report

Vukojević R, Jović A, Smoljan M, Marjan D, Mustapić M

 

 

IZLET

16:30 – 20:00   Izlet A

Polazak autobusima 16:30-17:00 ispred hotela Osijek

Posjet Spomen domu Ovčara kraj Vukovara

Posjet Iločkim podrumima

17:00 – 20:00   Izlet B

Polazak autobusima 17:00-17:30

Poslet Iločkim podrumima

20:00 – 01:00   Svečana večera

Ladanjsko imanje Principovac

Povratak autobusima za Osijek

Raspored predavanja – Nedjelja 5.10.2014 – grafički prikaz

DVORANA A

 

  9:00 – 10:35   Intervencijska radiologija

Moderatori: Dmitrij Kuhelj, Damir Miletić, Dragan Dragičević

 

9:00 – 9:25 Kuhelj D.

Day Hospital – Our Experience.

9:25 – 9:35 Novačić K, Slavica M, Grubelić Crnčević M, Matijević F, Mrzljak A, Vidjak V.

Selektivna transarterijska kemoembolizacija (sTACE)  inoperabilnog hepatocelularnog karcinoma (HCC). Rezultati trogodisnje prospektivne opservacijske studije jednog centra.

9:35 – 9:45 Novosel M, Potočki K, Babić-Naglić Đ.

Intervencijske radiološke metode u dijagnostici i terapiji kronične boli u leđima.

9:45 – 9:55 Buljan A, Dragičević D.

Preoperative embolization of large frontotemporoparietal meningeoma using microspheres: a case report.

9:55 – 10:05 Dragičević D, Gabrić J, Barčot O, Marinović Guić M.

CT-guided percutaneous drainage of all types of pancreatic pseudocysts.

10:05 – 10:15 Perkov D, Badžek S, Smiljanić R, Dobrota S, Golem H, Pleština S, Štern Padovan R.

DEBDOX TACE u liječenju neresektabilnog kolangiokarcinoma i metastaza adenokarcinoma gušterače u jetri.

10:15 – 10:25 Gabrić J, Marinović Guić M, Barčot O, Dragičević D.

CT-guided percutaneous drainage of  intra-abdominal fluid collections due to postcholecystectomy complications.

10:25 – 10:35 Miletić M, Ozretić D, Krnić N, Dumić M.

MOPD tip II Majewski s moyamoya angiopatijom i multiplim intrakranijskim aneurizmama – prikaz slučaja.

 

10:35 – 11:00   Pauza za kavu

 

11:00 – 12:35   Radiologija mišićno-koštanog sustava

Moderatori: Igor Borić, Dubravka Srdoč, Vera Rakić-Eršek

 

11:00 – 11:25 Borić I.

Radiološko oslikavanje akutnih ozljeda i sindroma prenaprezanja šake.

11:25 – 11:35 Barišić I, Luetić D, Krnić A, Franić V.

Vrijednost magnetske rezonancije i ultrazvuka u procjeni stupnja atrofije i masne degeneracije m. supraspinatusa.

11:35 – 11:45 Margetić P, Miklić D, Rakić-Eršek V, Martina S, Župetić I, Luetić-Cavor LJ.

Dijagnostička vrijednost MR artrografije kod traumatskog instabiliteta ramenog obruča.

11:45 – 11:55 Mustapić M, Borić I, Župetić I, Brnić Z.

The Incidence of Cystic Lesions of the Knee.

11:55 – 12:05 Jelavić-Kojić F, Beck N, Janković S, Miškulin M, Baršić Ostojić S, Sučić Z.

ACL pre and postoperative MRI evaluation.

12:05 – 12:15 Šarić G, Mišević T, Kristek B, Štimac D.

Direktna MR artrografija koljenskog zgloba na uređaju jakosti 0,5 T u dijagnostici oštećenja meniska.

12:15 – 12:25 Salaj M, Rakić-Eršek V, Miklić D, Margetić Pa, Župetić I, Luetić Cavor LJ.

Rijetke komplikacije nakon rekonstrukcije prednje ukrižene sveze.

12:25 – 12:35 Mustapić M, Šverko A, Borić I, Krolo I.

Anterior Knee Pain – Radiological Approach.

 

12:35 – 13:15   Pauza za kavu

 

13:15 – 13:45   ZATVARANJE KONGRESA

 

DVORANA B

 

  9:00 – 10:25   Neuroradiologija

Moderatori: Marko Radoš, Zulejha Merhemić, Hrvoje Ivan Pećina

 

9:00 – 9:25 Radoš Marko.

Arteriovenske malformacije mozga, prirodni tijek i pristup liječenju.

9:25 – 9:35 Pećina HI, Sajko T, Hećimović H, Tripalo Batoš A, Bedek D, Gregurić T, Zadravec D.

Diagnostic and therapeutic management of pharmacoresistant mesial temporal lobe epilepsy.

9:35 – 9:45 Rakić-Eršek V, Miklić D, Margetić P, Salaj M, Župetić I, Luetic Cavor LJ.

Uloga UZV u dijagnostici kompresijske neuropatije n. radialis.

9:45 – 9:55 Hadžihasanović B, Milišić L, Hasanović-Vučković S, Vegar Zubović S.

UZ perifernih nerava- naša iskustva.

9:55 – 10:05 Rakić-Eršek V, Miklić D, Margetić P, Salaj M, Župetić I, Luetić Cavor LJ, Krstačić A.

Dijagnostika  sindroma  prednjeg interosalnog živca.

10:05 – 10:15 Lovrić Kojundžić S, Pavičić-Ivelja M, Roje D, Buča A.

Cerebral vasoreactivity in normal pregnancy and preeclampsia.

10:15 – 10:25 Uhernik Kovačević A, Passek S, Ivanac G.

Ultrazvučni nalazi u EMNG potvrđenom sindromu karpalnog tunela / ultrasonographic findings in EMNG confirmed carpal tunnel syndrome.

 

10:25 – 10:50   Pauza za kavu

 

10:50 – 12:50   Radiologija mokraćnog i reproduktivnog sustava

Moderatori: Ranka Štern Padovan, Boris Brkljačić, Ivan Žokalj

 

10:50 – 11:15 Štern Padovan R.

Bol u zdjelici – dijagnostičke mogućnosti.

11:15 – 11:25 Kavur L, Leder NI, Popić-Ramač J, Vidjak V.

Diffusion-weighted MR imaging of female pelvic tumors.

11:25 – 11:35 Bolanča K, Pedišić I, Babić N, Herceg Ž.

MRI zdjelice u ginekološkoj onkologiji.

11:35 – 11:45 Jug-Klobučić A, Ivezić B,  Bartoš V, Klobučić M.

Prikaz slučaja dviju pacijentica sa sitnostaničnim neuroendokrinim karcinomom grlića maternice.

11:45 – 11:55 Jović A, Modrić M, Kavelj I, Borojević N, Malčić J, Schmidt S, Brnić Z.

Ultrazvučna dijagnostika skrotuma.

11:55 – 12:05 Štula I, Družijanić N, Čapkun V, Sapunar A, Perko Z, Bošnjak N, Kraljević D.

Utjecaj operacije preponske kile uz upotrebu ne resorptivne mrežice na testikularnu cirkulaciju i stvaranje antitijela na spermije.

12:05 – 12:30 Brkljačić B.

Intervencija na bubrezima kod hipertenzije.

12:30 – 12:40 Žokalj I, Marotti M, Kolarić B.

Diferencijacija solidnih oblika karcinoma bubrega mjerenjem koeficijenata apsorpcije na postkontrastnim presjecima kompjutorizirane tomografije.

12:40-12:50 Azabagić S, Huseinagić H, Arnautalić L, Burina M, Fejzić H, Lončar D.

Procjenjena glomerularna filtracija u bolesnika sa tip 2 šećernom bolesti pri kontrastnim pregledima kompjutoriziranom tomografijom.

 

12:50 – 13:15   Pauza za kavu

 

13:15 – 13:45   ZATVARANJE KONGRESA

ABSTRACT DEADLINE HAS BEEN REACHED

 

TIME LEFT TO CONGRESS OPENING

 

© Sva prava pridržana - Hrvatsko društvo radiologa - 2013.