Organizator

Hrvatsko društvo radiologa Hrvatskog liječničkog zbora

Mjesto održavanja kongresa

Hotel Osijek, Osijek, Hrvatska

Vrijeme održavanja kongresa

2. – 5. listopada 2014.

Teme kongresa

Dijagnostička i intervencijska radiologija i zaštita od zračenja

Službeni jezici Kongresa

hrvatski i engleski

Pozvani predavači (Hrvatska)

 •     Igor Borić, BOLNICA SVETA KATARINA
 •     Boris Brkljačić, KB DUBRAVA
 •     Zoran Brnić, KBC SESTRE MILOSRDNICE
 •     Melita Kukuljan, KBC RIJEKA
 •     Ivica Mažuranić, KB JORDANOVAC
 •     Dina Miklić, KBC SESTRE MILOSRDNICE
 •     Damir Miletić, KBC RIJEKA
 •     Kristina Potočki, KBC REBRO
 •     Marko Radoš, KBC REBRO
 •     Goran Roić, KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI
 •     Damir Štimac, KBC OSIJEK
 •     Vinko Vidjak, KB MERKUR
 •     Dijana Zadravec, KB SESTRE MILOSRDNICE

Pozvani predavači (strani)

 • István Battyány, MAĐARSKA
 • Lorenzo Bonomo, ITALIJA
 • Tomas Franquet, ŠPANJOLSKA
 • Zoltán Harkányi, MAĐARSKA
 • Dimitrij Kuhelj, SLOVENIJA
 • Ružica Maksimović, SRBIJA
 • Zulejha Merhemić, BiH
 • András Palkó, MAĐARSKA
 • Jim A. Reekers, NIZOZEMSKA
 • Zoran Rumboldt, SAD
 • Katarina Šurlan Popovič, SLOVENIJA

Način izlaganja radova na Kongresu

Usmena izlaganja

- pregledna predavanja i predavanja pozvanih predavača: 25 min + 5 min rasprava
- znanstvena i stručna predavanja: 8 min + 2 min rasprava

Poster izlaganja

- tiskani poster, veličina A0, uspravna orijentacija, usmeno pojašnjenje postera: 8 min
- e-poster (*.ppt), usmeno pojašnjenje: 8 min

Tehnički organizator

Globtour Event – Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Zagreb

www.globtour.hr

 

TEHNIČKE OBAVIJESTI

Globtour event, Zagreb

www.globtour.hr

Marina Martinić Lovrec

marina.lovrec@globtour.hr

tel: +385 (0)1 488 1106

gsm: +385 (0)91 370 3553

fax +385 (0)1 481 2277

STRUČNE I ZNANSTVENE OBAVIJESTI

Klinički bolnički centar Osijek – Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Gordan Šarić

gordan.saric@inet.hr

tel: +385 (0)31 511 541

gsm: +385 (0)91 130 3202

fax: +385 (0)31 512 217

Damir Štimac

info@6khdr.org

tel: +385 (0)31 511 546

gsm: +385 (0)98 799 166

fax: +385 (0)31 512 217

ABSTRACT DEADLINE HAS BEEN REACHED

 

TIME LEFT TO CONGRESS OPENING

 

© Sva prava pridržana - Hrvatsko društvo radiologa - 2013.