ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA

Predsjednik

Gordan Šarić

Tajnik

Damir Štimac

Članovi Organizacijskog odbora

Alica Ćuti Ivanković, Domagoj Glavaš, Zdravko Ivezić, Franjo Katić, Domagoj Kretić, Branka Kristek, Tereza Kršinić Radaković, Dalibor Lončar, Tonći Mišević, Siniša Pešić, Ivo Pušeljić, Neven Raguž, Tatjana Rotim, Otmar Rubin, Tamer Salha, Boris Sontacchi, Irena Suver Orešković, Đurđica Šošić, Tajana Turk, Nives Zrno, Ina Zubović Matovac

Suradnici Organizacijskog odbora

Boris Brkljačić, Igor Čikara, Artur Franko, Tomislav Kužina, Marina Maras Šimunić, Ivica Mažuranić, Dina Miklić, Damir Miletić, Marko Radoš, Goran Roić, Hussein Saghir, Vinko Vidjak, Tade Tadić

 

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA

Predsjednik

Boris Brkljačić

Članovi

Igor Barišić, Igor Borić, Zoran Brnić, Berislav Budiselić, Lijana Cambj Sapunar, Ivan Drinković, Dario Faj, Gordana Ivanac, Stipan Janković, Branka Kristek, Ivan Krolo, Melita Kukuljan, Marina Maras Šimunić, Ivica Mažuranić, Dina Miklić, Damir Miletić, Jelena Popić Ramač, Kristina Potočki, Marko Radoš, Goran Roić, Otmar Rubin, Ivo Sjekavica, Zvonimir Sučić, Gordan Šarić, Ranka Štern Padovan, Tade Tadić, Vinko Vidjak, Dijana Zadravec

Počasni odbor Kongresa

Milan Agbaba, Nada Bešenski, Milivoj Dujmović, Krešimir Glavina, Andrija Hebrang, Zlata Ivanovi Herceg, Miljenko Kalousek, Ratimira Klarić Čustović, Davorin Kovačević, Ivan Lovasić, Marijan Lovrenčić, Miljenko Marotti, Josip Mašković, Jurica Papa, Josip Stojanović, Slavko Šimunić

ABSTRACT DEADLINE HAS BEEN REACHED

 

TIME LEFT TO CONGRESS OPENING

 

© Sva prava pridržana - Hrvatsko društvo radiologa - 2013.